Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.

De siste månedene har flere væpnede grupper slåss om kontroll over områder hvor FARC har trukket seg ut som en del av fredsavtalen. Volden eskalerer og den colombianske staten er i liten grad til stede for å ivareta sikkerheten for lokalbefolkningen. Forebyggende, militære eller juridiske grep for å stoppe volden er fraværende.

Viviana var fra urfolkssamfunnet Kwesx Kwesx Kiwe Nasa i regionen Valle del Cauca. Hun var en av seks personer som ble funnet drept i Cerro Tijeras, Cauca. Dagen før mottok Viviana vitnemålet sitt fra det interkulturelle folkeuniversitetet Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP), som ferdigutdannet «Spesialist i sosial humanisme, med fokus på planer og utviklingsmodeller».

Viviana UIP Nomadesc november 2017.JPG

I november møtte SAIH Viviana da hun fikk veiledning på oppgaven sin på universitetet UIP. Til venstre sitter veileder og urfolksekspert Jaime Collazos, og til høyre sitter Victor Hugo Espinoza, som jobber i SAIHs partnerorganisasjon NOMADESC. Foto: SAIH

SAIH møtte Viviana første gang i november 2015, og senest 4. og 5. november i på en studiesamling med UIP. Viviana uttalte da til SAIH at det viktigste hun har lært gjennom studiet er å sette større pris på lokalsamfunnet sitt og å bidra til å utvikle det. Hun så frem til å fortsette rettighetskampen i lokalsamfunnet sitt, og spesielt å undervise i urfolksspråket Nasa Yuwe til barna - "fordi barna er framtiden". 

Viviana deltok på Operasjon Dagsverks workshop sammen med flere ungdommer for å utvikle innhold til ODs kampanjemateriell i mai 2016. 

NOMADESC, SAIHs partnerorganisasjon som er ansvarlig for UIP, ber det internasjonale samfunnet om å styrke tilstedeværelsen i området og å gi humanitær støtte til urfolkssamfunnene som befinner seg i en ekstremt sårbar situasjon. De ber den colombianske regjeringen om å garantere for sikkerheten til lokalbefolkningen, og de ber de væpnede aktørene om å respektere territoriet, livet og autonomien til de ulike etniske gruppene i Colombia. 

Urfolksorganisasjonen ACIN Cxhab Wala Kiwe informerer om at over 250 familier var fordrevet fra sine hjem lørdag 9. desember, og situasjonen er ikke forbedret. De ber også det internasjonale samfunnet om støtte.

SAIH er dypt berørt av denne tragiske hendelsen, sender kondolanser og støtteerklæringer til partnerorganisasjonene NOMADESC og ACIN, og følger nøye med på situasjonen i Colombia. 

Les også: 
Alvorlig menneskerettighetssituasjon i Colombia
Et annerledes universitet

Flere saker:

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.

"Jeg har sett hvor viktig utdanning er"

"Jeg har sett hvor viktig utdanning er"

Omar Andrés Gómez Orduz (31) er president i den nasjonale studentorganisasjonen ACEU i Colombia. Han ønsker å bidra til et fredeligere Colombia og mener lik tilgang til god utdanning er avgjørende for å få dette til.