Bli med på Human Rights Human Wrongs

Bli med på Human Rights Human Wrongs

I samarbeid med filmfestivalen Human Rights Human Wrongs (HRHW) og Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA), arrangerer Verdens Beste Nyheter flere arrangementer med fokus på konstruktiv journalistikk, 14.- 19. februar.

Festivalen finner sted på Filmens Hus i Oslo 14.- 19. februar, med visning av noen av verdens beste dokumentarfilmer om internasjonale spørsmål i tillegg til en rekke spennende debatter, presentasjoner, konserter og andre arrangementer.

I en verden med en ofte ensidig, negativ nyhetsdekning har konstruktiv journalistikk vokst frem som en alternativ tilnærming til journalistfaget. Målet med verktøyet er å gi et mer presist bilde av verden, og på samme tid opprettholde journalistikkens hovedoppgaver. Men hva er konstruktiv journalistikk og på hvilken måte skiller den seg fra andre redskap innen journalistfaget? Mer informasjon om arrangementene som omhandler konstruktiv journalistikk finner du under.

Portraying the World Accurately: Constructive Journalism

Dato: onsdag 15. februar 2017
Tid: 13:00-14:00
Sted: Tancred, Filmens Hus

Arrangementet er todelt; først vil journalist og direktør for konstruktiv journalistikk ved Windesheim Høyskole, Cathrine Gyldensted, holde en presentasjon om konstruktiv journalistikk og om hvordan journalister kan inkludere elementer av konstruktiv journalistikk i sitt arbeid. Dette er etterfulgt av fotojournalist Jeroen Swolfs, som vil presentere fotoprosjektet Streets of the World. Mellom 2006 og 2016, reiste Swolf til hovedsteder over hele verden for å dokumentere hverdagen i disse storbyene. Gjennom prosjektet ønsket han å fange likhetene mellom mennesker fra forskjellige land med ulik kulturell bakgrunn, og vise et annet bilde av virkeligheten enn den vi ofte blir presentert med.

I etterkant av presentasjonene, vil førsteamanuensis ved HiOA, Anne Hege Simonsen, lede en samtale med Cathrine Gyldensted og Jeroen Swolfs om konstruktiv journalistikk.

Arrangementet foregår på engelsk.

Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/364780720546158/

Konstruktiv journalistikk i populistens tidsalder

Dato: onsdag 15. februar 2017
Tid: 18:30-19:30
Sted: Tancred, Filmens Hus

Donald Trumps retorikk har sjokkert og opprørt mange verden over, med hans klare nasjonalistiske og isolasjonistiske utsagn og holdninger. Hva er konsekvensene av hans mediestrategi- og håndtering, og hva er medias ansvar i møte med Trump og andre statslederes angrep på deres integritet?

Med dette som bakteppe, diskuterer panelet hvordan konstruktiv journalistikk – en ny og innovativ journalistisk metode – blir stadig viktigere i hvordan mediene former vår virkelighetsoppfattelse. Konstruktiv journalistikk inkluderer overbevisende positive og løsningsorienterte elementer for å presentere et mer fullstendig bilde av verdens begivenheter og realiteter. Dette er viktig for å unngå å skape passive lesere. Utfordrer den konstruktive journalistiske tilnærmingen de grunnleggende prinsippene i journalistikken som vi kjenner den? Går den på akkord av objektiviteten? Og er det egentlig et behov for å endre måten journalister jobber på?

I panelet:
Cathrine Gyldensted (leder for Constructive Journalism ved Windesheim University of Applied Sciences) Tomm Kristensen (journalist, forfatter og tidligere foreign utenriksjournalist for NRK) Per Olav Ødegård (utenrikskommentator i VG)

Moderator: Anne Hege Simonsen (førsteamanuensis ved HiOA)

Arrangementet foregår på norsk.

Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/984151861718159/

Mer informasjon om programmet kan du finne her.

Flere saker:

Ny daglig leder i SAIH

Ny daglig leder i SAIH

– Motiverende å jobbe for en organisasjon i vekst, sier Milena Tevanovic om sin nye lederjobb.