Interessert i å arbeide for studenters rettigheter i Zimbabwe?

Interessert i å arbeide for studenters rettigheter i Zimbabwe?

Nå har du muligheten til å jobbe et helt år som deltaker i SAIHs profesjonsutveksling. Hos SAIHs partnerorganisasjon Youth Empowerment and Transformation Trust (YETT) finner du en ledig arbeidsplass som venter på akkurat deg. 

Søknadsfrist: 3. April 2017 

Utvekslingen Exchange For Academic Freedom har som fokus å jobbe for studenters mulighet til høyere utdanning. YETT arbeider for å øke studenters og ungdoms mulighet til å påvirke politisk i Zimbabwe, og for at flere skal kunne ta utdanning. Du vil arbeide med å støtte og utvikle organisasjonen fra innsiden og bidra med ny kunnskap. Det forventes av deltakerne at de setter seg inn i og forstår den politiske konteksten de vil jobbe i. Likeledes vil du få kunnskap om hvordan ulike sivilsamfunnsorganisasjoner arbeider for å sikre sine rettigheter til utdanning. Gjennom SAIH og YETTs Profesjonsutveksling vil du være en del av et team på to norske deltakere. 

Utvekslingsperioden varer fra 15. august 2017 – 15. september 2018. Utvekslingen skjer i samarbeid med Fredskorpset, og med forbehold om finansiering. I perioden vil du delta på to ukers forberedelseskurs, arbeide 12 måneder i Zimbabwe og gjøre to ukers etterarbeid i SAIH når du er tilbake.

SAIH og YETTs Profesjonsutveksling tilbyr:

 • Reise, opphold og lønn på rundt 200.000 før skatt. (Lønn i 13 måneder)
 • Forsikring og vaksiner
 • Forberedelseskurs og hjemkomstseminar

SAIH søker deg som:

 • Er mellom 22 og 35 år
 • Som har/har hatt sentrale verv/arbeidet i sekretariatet til SAIH.
 • Har arbeidet med organisasjonsutvikling – kapasitetsbygging, ledertrening, og organisasjonsbygging.
 • Har arbeidet med og har kunnskap om sosiale media
 • Ønsker å bidra til å videreutvikle SAIH etter endt utveksling
 • Har erfaring med å skrive faglige rapporter
 • Har kunnskap om Sørlige Afrika og studenters situasjon
 • Kan arbeide selvstendig og ta initiativ
 • Har gode engelskkunnskaper.

Utvekslingens varighet: Totalt 13 måneder, hvorav 2 uker er informasjonsarbeid i Norge september 2018. Deltaker kan ikke ha annen jobb eller studier i utvekslingsperioden.

Send søknad og CV innen 3.april 2017, til stilling@saih.no

For mer informasjon/spørsmål, ta kontakt med programrådgiver Marianne Haugh: Epost: marianne.haugh@saih.no.

Flere saker:

Verden har for få lærere

Verden har for få lærere

Selv om flere og flere barn i verden har tilgang på skole er det fortsatt skrikende mangel på lærere som kan undervise dem.