Interessert i å arbeide for studenters rettigheter i Zimbabwe?

Interessert i å arbeide for studenters rettigheter i Zimbabwe?

Nå har du muligheten til å jobbe et helt år som deltaker i SAIHs profesjonsutveksling. Hos SAIHs partnerorganisasjon Youth Empowerment and Transformation Trust (YETT) finner du en ledig arbeidsplass som venter på akkurat deg. 

Søknadsfrist: 3. April 2017 

Utvekslingen Exchange For Academic Freedom har som fokus å jobbe for studenters mulighet til høyere utdanning. YETT arbeider for å øke studenters og ungdoms mulighet til å påvirke politisk i Zimbabwe, og for at flere skal kunne ta utdanning. Du vil arbeide med å støtte og utvikle organisasjonen fra innsiden og bidra med ny kunnskap. Det forventes av deltakerne at de setter seg inn i og forstår den politiske konteksten de vil jobbe i. Likeledes vil du få kunnskap om hvordan ulike sivilsamfunnsorganisasjoner arbeider for å sikre sine rettigheter til utdanning. Gjennom SAIH og YETTs Profesjonsutveksling vil du være en del av et team på to norske deltakere. 

Utvekslingsperioden varer fra 15. august 2017 – 15. september 2018. Utvekslingen skjer i samarbeid med Fredskorpset, og med forbehold om finansiering. I perioden vil du delta på to ukers forberedelseskurs, arbeide 12 måneder i Zimbabwe og gjøre to ukers etterarbeid i SAIH når du er tilbake.

SAIH og YETTs Profesjonsutveksling tilbyr:

 • Reise, opphold og lønn på rundt 200.000 før skatt. (Lønn i 13 måneder)
 • Forsikring og vaksiner
 • Forberedelseskurs og hjemkomstseminar

SAIH søker deg som:

 • Er mellom 22 og 35 år
 • Som har/har hatt sentrale verv/arbeidet i sekretariatet til SAIH.
 • Har arbeidet med organisasjonsutvikling – kapasitetsbygging, ledertrening, og organisasjonsbygging.
 • Har arbeidet med og har kunnskap om sosiale media
 • Ønsker å bidra til å videreutvikle SAIH etter endt utveksling
 • Har erfaring med å skrive faglige rapporter
 • Har kunnskap om Sørlige Afrika og studenters situasjon
 • Kan arbeide selvstendig og ta initiativ
 • Har gode engelskkunnskaper.

Utvekslingens varighet: Totalt 13 måneder, hvorav 2 uker er informasjonsarbeid i Norge september 2018. Deltaker kan ikke ha annen jobb eller studier i utvekslingsperioden.

Send søknad og CV innen 3.april 2017, til stilling@saih.no

For mer informasjon/spørsmål, ta kontakt med programrådgiver Marianne Haugh: Epost: marianne.haugh@saih.no.

Flere saker:

Students and Power in Egypt

Students and Power in Egypt

In February 2018 the Egyptian regime intensified its crackdown on students through adding a number of student activists to its list of terrorists.

Students and Power in Turkey

Students and Power in Turkey

Throughout its history, university students have played an important political role in Turkey. Spearheading the demands for democratic rights and freedom of expression in particular, students continue to find themselves opposed to the powers that be.