Ny veileder skal beskytte høyere utdanning fra angrep

Ny veileder skal beskytte høyere utdanning fra angrep

Bare det siste halvannet året er det dokumentert 40 voldelige angrep på høyere utdanningsinstitusjoner, akademikere og studenter i 19 land. Som et resultat av en langsiktig satsing for å identifisere trusler mot høyere utdanning globalt, har GCPEA-nettverket utarbeidet en veileder som går til roten av problemene.

Angrep på høyere utdanning innebærer alt fra politi og militære som rykker inn på campus for å arrestere og voldelig bryter opp fredelige demonstranter, til terrorangrep og utdanningsinstitusjoner som mål eller oppholdssted i krig. Mellom januar 2011 og mai 2015 ble det registrert totalt 333 angrep i 65 land mot universiteter og høgskoler, og den siste rapporten fra Scholars At Risk dokumenterer overgrep mot høyere utdanning i 35 land bare det siste halvannet året.

Nylig lanserte GCPEA (Global Coalition to Protect Education from Attack) en ny veileder kalt «Guide to implementing the Principles of State Responsibility to Protect Higher Education from Attack». Veilederen kartlegger en rekke tiltak stater har gjort og kan gjøre for å beskytte høyere utdanning.

Veilederen er et resultat av en langsiktig satsing for å identifisere trusler mot høyere utdanning globalt, og hvilke tiltak som kan bedre situasjonen.

Hvem er GCPEA?

GCPEA er en unikt nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og FN-organer som alle ønsker at det skal være trygt å gå på skole og universitet uansett hvor du bor. Hvert fjerde år utgir GCPEA rapporten «Education Under Attack»som dokumenterer og analyserer angrep på utdanning i hele verden. Denne rapporten danner grunnlag for målrettet internasjonal innsats for å beskytte utdanning mot angrep.

Hva gjør SAIH i GCPEA?

SAIH har de siste årene bidratt aktivt i GCPEA for å styrke internasjonale normer som beskytter utdanning. I 2014 og 2015 jobbet SAIH iherdig sammen med andre norske og internasjonale partnere i GCPEA, slik at Norge tok på seg hovedansvaret for å fremme nye retningslinjer for å beskytte utdanning i krig og konflikt. Dette resulterte i Safe Schools Declaration, som 57 land nå har signert, hvor de påtar seg ansvar for å unngå militær bruk av skoler og universiteter i konfliktsituasjoner.

Det siste året har SAIH deltatt i arbeidsgruppen på høyere utdanning som nå har lansert veilederen for stater til å beskytte høyere utdanning fra angrep. 

Hva inneholder den nye veilederen?

Veilederen tar utgangspunkt i fire prinsipper utviklet av GCPEA for å beskytte høyere utdanning. Prinsippene er støttet av organisasjoner som representerer over 1500 universiteter i 72 land. Stater bør:

  1.  Avstå fra å angripe høyere utdanning
  2. Beskytte høyere utdanning mot nåværende og framtidig angrep
  3. Hjelpe ofre for angrep
  4. Avskrekke fra fremtidige angrep, blant annet ved å etterforske angrep og holde gjerningspersoner ansvarlige

Forslagene til hvordan prinsippene kan implementeres innebærer alt fra å utvikle beredskapsplaner og styrke kommunikasjon mellom sikkerhetsvakter på campus og nasjonale sikkerhetsmyndigheter, til å gjennomgå nasjonale lover og sikre at rettighetene for ansatte og studenter i høyere utdanning er ivaretatt i lover som angår menneskerettigheter. Det anbefales også å unngå at høyere utdanningsinstitusjoner opptrer på en slik måte at de ikke blir oppfattet som en politisert aktør.

Flere saker:

Myanmar: Studenter utvist etter fredelig protest

Myanmar: Studenter utvist etter fredelig protest

Siden 2014 har studenter i Myanmar kjempet for økte offentlige midler til utdanning i landet. Etter en ny protest i slutten januar, ble mer enn 70 studenter satt i varetekt og deretter suspendert fra sine læresteder.

Militærkupp eller internoppgjør i Zimbabwe?

Militærkupp eller internoppgjør i Zimbabwe?

I natt ble det kjent at militæret tok over makten i Zimbabwe. Militæret understreket på nasjonal TV at dette ikke var et kupp, og at president Mugabe og hans familie er trygge og i sikkerhet. Natten og dagens hendelser kommer etter en stadig økende tilspissing av den interne kampen i Mugabes parti ZANU-PF. Maktkampen har stått om hvem som skal etterfølge Mugabe som har vært president i Zimbabwe siden 1980, og som nå er 93 år.