​  Derfor er høyere utdanning avgjørende

​ Derfor er høyere utdanning avgjørende

- Uten høyere utdanning og forskning når vi aldri FNs bærekraftsmål, sier SAIHs leder Inga Marie Nymo Riseth.


I 2015 gikk verdens ledere sammen om en global agenda for å utrydde fattigdom gjennom bærekraftig utvikling og for å fremme godt styresett og fredelige samfunn innen 2030. I tråd med FNs 17 bærekraftsmål er hovedmålet til norsk utviklingspolitikk å utrydde fattigdom. SAIH vil bidra til å nå både bærekraftsmålene og norske utviklingspolitiske mål ved å satse på høyere utdanning.

I en ny kampanje om bærekraftsmålene gjennom ForUM-nettverket forteller SAIHs leder om hvorfor høyere utdanning er viktig, med fokus på mål nummer 4 - god utdanning.

- Utdanning er også et viktig verktøy for oppnå andre bærekraftsmål. Utdanning kan bidra til å nå mål knyttet til fattigdomsreduksjon, utryddelse av sult, bedre helse, likestilling, bærekraftig jordbruk, bedre infrastruktur og mer inkluderende og rettferdige samfunn, sier Riseth.

Syv av bærekraftsmålene har forskning i ett eller flere delmålene, og en av de sentrale funksjonene til høyere utdanning er nettopp å produsere ny og videreføre eksisterende kunnskap.

- Høyere utdanning er essensielt for gjennomføringen av sentrale samfunnsoppgaver. Ved å stimulere til kritisk tenkning kan høyere utdanning gi folk de nødvendige redskapene til å bryte ned strukturer som skaper og opprettholder fattigdom, understreker Riseth.

Se andre norske organisasjoner fortelle om bærekraftsmålene i flere videoer her.

Flere saker:

Continuous threats against academics in Turkey

Continuous threats against academics in Turkey

"In terms of academics, I see no light in the short term", says Sarphan Uzunoğlu, who fled Turkey through the Scholars At Risk Network. He now works at University of Tromsø, and fears that Turkey will experience great migration of academics and other highly educated people.