Høydepunkter fra SAIHs Årsmøte

Høydepunkter fra SAIHs Årsmøte

29.-30. april fant SAIHs årsmøte sted i Oslo med over 70 deltakere. Helgen var fylt av spennende debatter, flere vedtak som vil forme SAIHs fremtid og valg av nye tillitsvalgte. Her kan du lese om noen av høydepunktene.

Årsrapport for 2016 ble lagt frem og godkjent av Årsmøtet, og det samme ble midlertidige Årsrapporter fra alle SAIHs lokallag. Det store engasjementet og kreativiteten som eksisterer i organisasjonen, og hvor mye SAIH får til gjennom samlet innsats er imponerende. Med et nytt og ambisiøst Handlingsprogram for neste periode ser det ut til at det høye aktivitetsnivået og gjennomslagskraften vil fortsette fremover!  Spesielt med tanke på at organisasjonen vokser. På Årsmøtet godkjente vi tre nye medlemmer: Høyskolestyret ved HiOA, interesseorganisasjonen for norske studenter i utlandet ANSA og vårt nye lokallag SAIH Drammen.

Nytt Prinsipprogram

Årsmøtet reviderte SAIHs Prinsipprogram; et dokument som stadfester SAIHs formål, visjon, og verdigrunnlag. Både formål og visjon ble revidert, og Årsmøtet slo fast at SAIH er en solidaritetsorganisasjon drevet av studenter og akademikere som jobber med høyere utdanning. Den geografiske avgrensningen til Latin-Amerika og sørlige Afrika ble også fjernet, så det åpner opp for samarbeid med organisasjoner også i andre regioner.

Årsmøte 2017 votering

​ Ny Strategi for utviklingssamarbeid 2018-2021

Et annet viktig dokument som ble vedtatt av Årsmøtet var en ny Strategi for utviklingssamarbeid for de fire neste årene. Strategien, som tidligere har blitt kalt Solidaritetsstrategi, er det viktigste styringsdokumentet for SAIHs utviklingssamarbeid, og er førende i både planlegging, gjennomføring og evaluering. Den nye strategien har et klart fokus på høyere utdanning, og SAIH skal de neste fire årene jobbe for at:

·         Høyere utdanningsinstitusjoner er autonome og kritiske samfunnsaktører,

·         Akademisk frihet er beskyttet,

·         Studenter og akademikere er organiserte og bidrar i den offentlige debatten,

·         Høyere utdanning er inkluderende og ikke-diskriminerende.

Myanmar som nytt prosjektland

I fjor inngikk SAIH samarbeid med organisasjonen Colours Rainbow i Myanmar, som jobber for et mer inkluderende utdanningssystem i Myanmar. SAIH har også opprettet god kontakt med studentorganisasjonen ABFSU, og vil fortsette å etablere kontakt med aktører som jobber for akademisk frihet og reform av utdanningssystemet i Myanmar i årene som kommer. Derfor godkjente Årsmøtet Myanmar som nytt prosjektland for SAIH.

Senere på samme møte ble paragrafen om godkjenning av prosjektland fjernet fra SAIHs statutter, da vi fremover ønsker mer fokus på tema fremfor land. 

Kampanje om kommersialisering av utdanning

En av sakene som engasjerte mest på Årsmøtet var som vanlig valget av neste periodes kampanje. Hele seks forskjellige forslag var sendt inn på forhånd, og debatten rundt hvilket tema som burde bli valgt hadde høy temperatur. Søndag var det imidlertid et enstemmig Årsmøte som stemte for kampanjeforslaget «Kommersialisering av høyere utdanning globalt». SAIH skal derfor i 2018 jobbe mot prosesser som gjør at høyere utdanning blir et privilegium for de som kan betale, at kvaliteten skades og at den frie forskningen er under press.

Nytt AU 2017-2018

Nyvalgt ledelse og nye tillitsvalgte

En soleklar spenningsfaktor under hele møtet var valget av nye tillitsvalgte. 1. juli tropper nytt Arbeidsutvalg på, og det vil bestå av Beathe Øgård (leder), Mikael Østhus Schärer (organisatorisk nestleder) og Julie Wood (politisk nestleder). Nytt styre, informasjonskomite, landsråd, kontrollkomite og valgkomite ble også valgt. Vi gratulerer alle de nyvalgte, og takker de avtroppende for en fantastisk innsats i året som har vært!

Vi sender også en takk til alle som bidro til et godt Årsmøte, spesielt til Tuva Widskjold fra Changemaker, Anna Karlsson fra Spire og rektor Curt Rice fra HiOA som kom for å holde hilsningstaler. 

Flere saker:

​Are you interested in an exchange year in Harare, Zimbabwe?​

​Are you interested in an exchange year in Harare, Zimbabwe?​

Are you interested in students’ rights, adventures and looking for relevant work experience? SAIH is recruiting two new exchange participants who would like to utilize their skills, fighting for student’s rights and academic freedom in Zimbabwe. Don’t miss this chance – apply within June 4 th.