Grunnløse beskyldninger fra MIFF

Grunnløse beskyldninger fra MIFF

Tirsdag denne uken skriver organisasjonen Med Israel for Fred (MIFF) på sine nettsider, at SAIH bruker inntjente midler til politisk kamp for å forsyne islamistiske terrororganisasjoner med våpen. – Alvorlige og grunnløse beskyldninger, sier Beathe Øgård, leder av SAIH.

I en artikkel postet på MIFFs nettsider tirsdag hevder Conrad Myrland, daglig leder i MIFF, at SAIH bruker inntjente midler til politisk kamp som forsyner islamistiske terrororganisasjoner med våpen. Myrland går langt i sin argumentasjon, og oppfordrer norske studenter til å trekke støtten til SAIH. «Ikke alle studenter vet at de gir støtte til en politikk som åpner for frie våpenleveranser til islamistiske terrororganisasjoner dersom de ikke endrer beløpet», skriver Myrland. 

- SAIH-tierne er en lang og stolt tradisjon blant norske studenter. Vi synes derfor det er både trist og alvorlig at MIFF forsøker å sverte dette engasjementet med slike grunnløse påstander, sier Øgård. 

Hvert år bidrar 200 000 norske studenter med SAIH-tiere som en symbolsk støtte i kampen for høyere utdanning og akademisk frihet. Pengene går til SAIHs arbeid for å sikre unge tilgang til høyere utdanning og akademisk frihet. I dag støtter SAIH 40 organisasjoner i 8 land i Latin-Amerika, Sørlige Afrika og Asia. Arbeidet vårt er særlig rettet mot urfolk, unge kvinner og skeiv ungdom. I tillegg til langsiktig bistandsarbeid jobber vi med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt, for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt.

Les mer om SAIHs arbeid.

Myrland forsøker å så tvil ved hvorvidt SAIH er politisk uavhengig, blant annet med grunnlag i en resolusjon som ble vedtatt av SAIHs årsmøte i 2014. Her kommer det blant annet frem at SAIH vil jobbe for å styrke studenters akademiske frihet og rett til utdanning i Palestina og Israel. 

- SAIH er partipolitisk uavhengig og legger FNs menneskerettighetserklæring til grunn for vårt arbeid. Som det fremkommer i resolusjonen er palestinske studenters rett til utdanning og akademisk frihet svært begrenset i dag, både i Palestina og i Israel. SAIHs krav om at disse rettighetene sikres tar utgangspunkt i vår visjon om at alle unge skal ha tilgang til høyere utdanning, svarer Øgård. 

Les mer: «Studentrettigheter og akademisk frihet i Palestina og Israel» (Resolusjon, vedtatt 2014).

Videre i sin artikkel er Myrland kritisk til SAIHs innblanding i debatten om et norsk-israelsk forskningssamarbeid om petroleum. Myrland påstår at «Ønsket om å svekke Israel er så sterkt at studentenes hjelpeorganisasjon er villig til å ofre framtidige arbeidsmuligheter for norske studenter.»

Øgård avviser at organisasjonen har som formål å ødelegge for studenter på det norske arbeidsmarkedet. 

- SAIH er for samarbeid med utdanningsinstitusjoner internasjonalt, også i Israel. Vi mener at slike samarbeid er svært positive fordi det kan bidra til å møte globale utfordringer på en bedre og mer effektiv måte. Samtidig er det viktig at universiteter og høyskoler tar avstand fra forskningssamarbeid hvor det er uakseptabel risiko for at det kan bidra til brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov. Det er på grunnlag av dette at SAIH kritiske til et norsk-israelsk forskningssamarbeid om petroleum. Vi mener et slikt samarbeid kan bidra til brudd på folkeretten. 

Les mer: Frykter folkerettsbrudd i Israel.


Fakta om tier-ordningen:

  • SAIH-tierne er et frivillig tilbud til norske studenter som ønsker å engasjere seg i kampen for studenters rettigheter internasjonalt.
  • Det er studentenes egne demokratisk valgte organer som velger å melde seg inn i SAIH og eventuelt innføre en tierordning. Beløpets størrelse varierer mellom 10 og 40 kr per semester.
  • SAIH-tierne administreres sammen med semesteravgiften. Dersom samskipnaden eller lærestedet ikke har en egen reservasjonsordning, får man pengene refundert av SAIH.
  • Tierordningen er godkjent i henhold til Lov om Samskipnader § 10 (og §16 i forskriftene).
  • SAIH-tierne går til SAIHs arbeid for høyere utdanning og akademisk frihet. 91 prosent av SAIHs midler går til formål, og kun 9 prosent går til administrasjon eller innsamling. 

Les mer om SAIH-tierne.

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.