På date med Fremskrittspartiet

På date med Fremskrittspartiet

Det ble en jovial date og samtale da SAIH møtte FrPs Jørund Rytman. Hvor viktig er satsing på høyere utdanning internasjonalt for dette partiet, og hva synes de egentlig om Students At Risk?

SAIHs leder Beathe er på plass på biblioteket, avtalt møtested for neste «politikerdate» med Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, Jørund Rytman. Hun har rigget seg til på et lite bord ved inngangen, men plutselig tikker det inn en melding. «Noen minutter forsinket», etterfulgt av en «eehh.. er biblioteket det samme som kulturhuset?». Beathe sender veibeskrivelse, og får raskt svar fra Jørund med hyppig bruk av emojis.

Etter kort tid kommer Jørund inn gjennom skyvedørene med et stort glis om munnen. Dette ligger an til å bli en jovial date, og Beathe starter det hele med å spandere en kopp kaffe. Men vil Beathes gode inntrykk falle i grus så snart han uttaler seg om saker som er viktige for SAIH?

Beathe: -Nå er det sånn at alle partiene vektlegger utdanning som et viktig virkemiddel i utviklingspolitikken. Hvilken rolle tenker FrP at høyere utdanning spiller inne i den generelle utdanningsatsingen i utviklingspolitikken?

Jørund: - Vi er helt enige i at høyere utdanning er viktig, men vi mener også at grunnutdanningen er særdeles viktig, og yrkesutdanningen. Jeg må også skyte inn at FrP er veldig opptatt av sosialt entreprenørskap. Det er også spennende at så mange land satser på utdanning av jenter. Men dette er ikke udelt positivt. Vi har sett at man har ett prosjekt eller en skole med midler fra flere land, og alle har sine spesifikke prioriteringer som de ønsker å få igjennom. Resultatet er ikke nødvendigvis på godt. For eksempel vil alle satse på jenter. Resultatet kan bli at gutter diskrimineres i utdanningen».

Det er jo en ikke skrevet så mye om så vidt jeg har sett, men det har begynt å bli et problem. Ikke for å stjele Arbeiderpartiet slagord, alle skal med, men jeg begynner å bli litt bekymret for gutter i noen land. Ellers er det viktig at man har et næringslivsfokus i utdanningen – at man har noe man kan bruke den til.

Beathe: - Nå opererer man med gratisprinsippet for høyere utdanning i Norge. Hvis Fremskrittspartiet skulle gitt råd til andre land om innføring av studieavgift, hvilke råd ville det ha vært?

Jørund: - Verken jeg eller Fremskrittspartiet vil gi noen råd til hvordan andre land skal drive sin utdanningspolitikk. Det er ulike måter å gjøre det på, det offentlige kan sponse eller næringslivet. Vi kan i alle fall vise til hvordan det fungerer veldig bra i Norge.

Beathe: - Vil Fremskrittspartiet styrke innsatsen for seksuelle rettigheter, seksuell helse og reproduktive rettigheter i den kommende perioden, spesielt for å bøte på de konsekvensene man har sett nå med innføringen av Trumps munnkurveregel?

Jørund: - Ja, vi har vel støttet det, hatt fokus på det i inneværende periode og vi kommer selvfølgelig til å ha det i neste periode og, hvis vi fortsetter i regjering. Samtidig skal det ikke være noe automatikk i at vi spytter inn penger der andre trekker seg ut. Vi kan ikke basere vår bistandspolitikk på andre lands bistandspolitikk.  

Fr P 3

Beathe: - Vil Fremskrittspartiet sørge for at urfolksrettigheter blir respektert og ivaretatt inn i investeringer som fond som Statens Pensjonsfond Utland, også gjennom investeringer i NORFUND?

Jørund: Ja det er klart.  

Beathe: - Vil man gjøre noen spesifikke tiltak for å sørge for det?

Jørund: - Ja, jeg mener vi har fulgt opp det bra i inneværende periode. Jeg har ikke fått noen meldinger om noe annet. Når det kommer til et etisk oljefond syns jeg det har blitt bedre og bedre. Samtidig er det en debatt som går om det er best å trekke seg ut av selskaper som har kommet i slike situasjoner eller skal man bruke sin stemme på generalforsamlinger for å få fokus på det. Her mener Fremskrittspartiet at det er bedre å bruke stemmen man har som investor.

Beathe: Vil Fremskrittspartiet jobbe for at LHBT+ rettigheter skal styrkes og vernes i den kommende perioden, som del av utviklingspolitikken?

Jørund: - Ja.

Beathe: Har du noen formening om hvilken type tiltak man vil gjennomføre for å styrke LHBT+ rettigheter?

Jørund: - Ja, det synes jeg vi har og jeg synes jo at regjeringen har vært flinke på de fleste områdene dere tar opp.

Beathe: Vi hopper videre til menneskerettigheter. Vi beveger oss mot et innskrenket handlingsrom for sivilsamfunn i flere mindre demokratiske land og man ser at grunnleggende menneskerettigheter som forsamlingsfrihet, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet er under et stadig sterkere press. Mange menneskerettighetsforkjempere blir forfulgt eller opplever at de får trusler, blir utvist eller sparket fra jobb. Hvilke ting mener Fremskrittspartiet at Norge kan og bør gjøre for å være med på å styrke opp om lokale sivilsamfunn og det internasjonale sivilsamfunn i denne situasjonen?

Jørund: - Ja, vi har jo gått inn i flere land med styrker og vi er jo representert i veldig mange land i form av ambassader. Her er det viktig med dialog om menneskerettigheter, men det er jo en hårfin balanse hvordan man tar det opp og hvor ofte. Det er jo ikke alltid vi har hatt like stor suksess med å kritisere andre land ref. Kina, men det er jo en del av jobben til diplomatiet.

Beathe: SAIH har jobbet mye med en ordning som heter Students at Risk, har du hørt om den tidligere? Og ønsker Fremskrittspartiet å videreføre ordningen?

Jørund: - Jeg har hørt litt, men du kan godt si litt mer før jeg svarer.

Beathe: Ordningen gir forfulgte studentaktivister mulighet til å komme til Norge og fullføre studiene sine. Pilotordningen har gått nå i tre år og det har kommet i underkant av førti studenter til Norge fra Alta i nord til Kristiansand i sør. En videreføring avhenger av at det blir satt av friske midler til fremtidige opptak.

Jørund: - Vi er i alle fall veldig positive til den type prosjekter så, uten å ha lest den evalueringen, tror jeg at vi kan si at vi støtter opp om Students at Risk om det er så bra som jeg får inntrykket av. Beathe: - Ja, som en del av vårt arbeid i SAIH ser vi at det er økende antall angrep på høyere utdanning og på studenter og akademikere i mange land. De blir truet systematisk fordi det er en gruppe som ofte er veldig aktive i samfunnsdebatten og er en kritisk stemme til autoritære regimer. Derfor ønsker SAIH at studenter og akademikere skal bli inkludert som en egen risikogruppe under Menneskerettighetsforkjempere i Utenriksdepartementets arbeid. Er det noe Fremskrittspartiet ville vært med på å støtte?

Jørund: - Hvis jeg skulle svare i dag, nei. Det er svært viktig å stå opp for menneskerettighetene. Det gjelder for alle grupper som diskrimineres. Vi er skeptiske til å plukke ut visse grupper som skal prioriteres. Det blir jo flere og flere grupper som prioriteres. Et sted må man kanskje sette grensen.

Beathe: - Det var de spørsmålene vi hadde. Tusen takk for at du tok deg til å møte SAIH!

Vi avslutter «daten» i en fortsatt jovial tone. Beathe sitter igjen med et godt inntrykk av Jørund, men kan ikke la være å stille spørsmålstegn med om det vil føre til noe mer. Det er svært vanskelig å finne spor av forpliktelser til SAIHs hjertesaker i FrPs partiprogram, og selv om det var et hyggelig møte med Jørund, er hun på jakt etter noe som er mer forutsigbart på sikt. Hun kan ikke satse på et forhold med preg av tomme løfter og hvor en lett kan komme opp i konflikt, da de er vidt uenige om hvor god regjeringens innsats har vært den siste perioden.               

Flere saker:

På date med Miljøpartiet de Grønne

På date med Miljøpartiet de Grønne

«Høyere utdanning må få større plass i utdanningssatsingen», sier MDGs talsperson Une Aina Bastholm. Men hva mer mener egentlig Miljøpartiet de Grønne om SAIHs hjertesaker? 

På date med Kristelig Folkeparti

På date med Kristelig Folkeparti

Kvinnen med bakgrunn som menneskerettighetsminister (1997-2000, 2001-2005), nestsjef i UNICEF globalt og FNs spesialutsending til Sør-Sudan fra 2011-2014 er tilbake i norsk politikk som generalsekretær i KrF, og utviklingspolitisk tungvekter. 

På date med Arbeiderpartiet

På date med Arbeiderpartiet

Det er lett å snakke om Students At Risk med en som var med på å lansere ordningen i sin tid som utenriksminister. Vi tok en prat med stortingskandidat Espen Barth Eide om Arbeiderpartiets syn på SAIHs kjernesaker.