Studentenes Fredspris tildeles sørafrikansk likestillingsforkjemper

Studentenes Fredspris tildeles sørafrikansk likestillingsforkjemper

Studentenes Fredspris 2019 blir tildelt Fasiha Hassan for hennes ikke-voldelige innsats for lik tilgang til høyere utdanning og hennes ledende rolle i bevegelsen #FeesMustFall i Sør-Afrika. 

I Sør-Afrika betaler studentene dyrt for å studere. Dette stenger dørene for den fattige delen av befolkningen, og bidrar til stadig sosial ulikhet på tvers av etnisitet og klasse. Selv om Sør-Afrika er rustet med en av verdens mest progressive grunnlover, videreføres skillet mellom hvite og svarte i stor grad på grunn av høy økonomisk ulikhet. Den muslimske jusstudenten Fasiha Hassan er født i 1994, etter apartheid-systemets fall. Hun er en del av «Mandelas barn», en generasjon som tar et oppgjør med fortidens urett for å skape en bedre fremtid. Fasihas foreldre var begge aktivister i anti-apartheidkampen, og deres bakgrunn fra aktivisme har formet henne. Hun ble selv involvert i aktivisme da hun startet på universitetet og møtte studenter med en helt annen bakgrunn. Studenter som jobber hardt for å i det hele tatt kunne betale semesteravgiftene sine. Studenter som ikke klarer å fullføre gradene sine fordi de ikke har råd til pensum. Studenter som må ty til salg av sex for å kunne betale for tilgang til universitetet. Det eneste som skiller disse studentene fra Fasiha er at de er født inn i en annen økonomisk situasjon. Som en del av generasjonen «født fri» så Fasiha Hassan at hun har et ansvar for å kjempe for likestilling i samfunnet – utdanning må være en rett, ikke et privilegium, mener hun.

Fasiha Hassan har som en av lederne bak studentbevegelsen #FeesMustFall kjempet for alles rett til høyere utdanning, og fortsetter kampen med å bryte ned raseskiller i Sør-Afrika. I sin innsats for å endre et system som fremhever hvite privilegier hos overklassen, har Fasiha Hassan foreslått konkrete økonomiske og strukturelle løsninger i møte med politiske beslutningstagere. Etter langvarig press fra studentbevegelsen annonserte president Jacob Zuma i 2017 at høyere utdanning skal være gratis i Sør-Afrika. Dette er imidlertid fortsatt en lang vei fra å bli realisert, og Fasiha Hassan jobber stadig for å inkludere marginaliserte grupper og bidra til reell universell tilgang til høyere utdanning i Sør-Afrika.

#FeesMustFall var den største massemobiliseringen av studenter siden apartheidtiden. Bevegelsen forente landets studenter og satte ulikhet og utdanning på den nasjonale agendaen. Bevegelsen utgjør en forskjell for Sør-Afrikas fremtid i en tid hvor de sosiale ulikhetene er økende. Til tross for Zumas lovnader om gratis utdanning opplever studentene at universitetsområdene har blitt mer militante – de frie rommene for læring har blitt overtatt av aggressive sikkerhetsvakter. Studentene gjorde det de kunne for å tale sin sak, men institusjonene er generelt etablert slik at studenter og unge ikke blir hørt eller tatt på alvor. Ulikhetene vil aldri kunne utjevnes så lenge høyere utdanning kun er forbeholdt de som kan betale for den.

- #FeesMustFall er en av de viktigste og mest effektive uttrykkene for mobilisering av sivilsamfunnet i Sør-Afrika i nyere tid, uttaler Nobels Fredssenters direktør Liv Tørres. -Da demokratiet ble innført i Sør-Afrika i 1994 forventet de fleste at økonomiske rettigheter, sosial utjevning, jobber og mat på bordet skulle følge etter. Slik ble det ikke. Sør-afrikanerne vet at det ligger masse demokratisk makt i organisering og mobilisering: Apartheid ble i sin tid felt gjennom massemobilisering av sivilsamfunnet. Og i dag er det mange som ser til ungdommene i #FeesMustFall for ledetråder for framtida», sier Tørres.

- Jeg vil gratulere Fasiha Hassan med Studentenes Fredspris for 2018. Hassan og den sørafrikanske #FeesMustFall-bevegelsen har minnet en hel verden om den politiske kraften studenter utgjør. Jeg håper Hassans imponerende innsats for lik tilgang til utdanning og sosial rettferdighet i Sør-Afrika vil inspirere andre til å engasjere seg, sier Marianne Hagen, statssekretær i utenriksdepartementet.

- Årets fredsprisvinner er en sterk forkjemper for kritisk tenkning og en viktig stemme i kampen mot ulikhet i Sør-Afrika. Arbeidet til Hassan og #FeesMustFall-bevegelsen har global rekkevidde og står som en inspirasjon for alle. Norske studenter har en lang historie med solidaritet med sør-afrikanske studenter, og jeg håper at prisen vil bidra til å styrke internasjonal studentsolidaritet og vise tydelig at vi står samlet i kampen for lik tilgang til høyere utdanning globalt, sier Beathe Øgård, leder i SAIH og leder for årets fredskomite.

-På vegne av norske studenter vil jeg gratulere Fasiha Hassan som vinner av Studentenes Fredspris 2018. Det viktige arbeidet som Fasiha har lagd ned i arbeidet mot skolepenger i Sør-Afrika bygger opp under en global studentkamp for lik rett til utdanning, sier Håkon Randegård Mikalsen, leder av Norsk studentorganisasjon og medlem i årets fredskomite.

Flere saker:

Nytt samarbeid i Myanmar!

Nytt samarbeid i Myanmar!

Myanmar er SAIHs nyeste samarbeidsland. Nå inngår vi to nye avtaler som støtter etniske gruppers rett til høyere utdanning.