Verden har for få lærere

Verden har for få lærere

Selv om flere og flere barn i verden har tilgang på skole er det fortsatt skrikende mangel på lærere som kan undervise dem. 

I dag har ni av ti barn i verden tilgang på skole. Utdanning, og da særlig det å lære seg å lese og skrive, er et viktig tiltak for å løfte lav- og mellominntektsland ut av fattigdom. At ni av ti barn får skolegang er derfor noe vi bør være veldig glade for.

Men selv om de går på skole, vet vi at mange ikke lærer det de skal, som for eksempel nettopp det å lese og skrive. Skolebygg, lærebøker og pulter å sitte ved er viktig, men det er ikke nok i seg selv. Hovedingrediensen i læring er nemlig å ha en kvalifisert lærer i klasserommet.

Og verden mangler virkelig lærere. Faktisk er det snakk om en global lærerkrise – UNESCO anslår at det mangler så mye som 69 millioner lærere for å nå FNs bærekraftsmål om god utdanning til alle innen 2030. En medvirkende årsak til krisen er at det har blitt lagt lite vekt på kvalitet i utdanningen. Særlig i Afrika sør for Sahara er mangelen stor på grunn av en rask vekst i andel av befolkningen som er i skolealder og en nedgang i utdannede lærere: Hele 70 prosent av landene i regionen opplever en akutt mangel på lærere i grunnskolen. Den gjennomsnittlige gruppestørrelsen for antall elever per lærer er i mange land så høyt som 42, og over 60 i Tsjad, Etiopia og Malawi. I den sentralafrikanske republikk er det hele 80 elever per lærer. Til sammenligning innføres det i 2019 en lærernorm for lærertetthet på norske grunnskoler på 15 elever på 1-4.trinn og 20 på 5.-10.trinn. Derfor benytter vi 5. oktober, Verdens lærerdag, til å se på hva vi i Norge kan gjøre med det.

Faktisk er det snakk om en global lærerkrise.

I utviklingspolitikken til den norske regjeringen er utdanning en av hovedprioritetene. Det har allerede kommet budsjettlekkasjer fra bistandsbudsjettet med økning i midlene som skal gå til utdanning. Regjeringen løfter særlig frem det å gi barn, spesielt jenter og de barna som vokser opp i krig og konflikt, skolegang og utdanning.

Den intensjonen fortjener regjeringen ros for. Men skal det virkelig monne, trengs også kvalifiserte lærere. Vi oppfordrer regjeringen til å se helhetlig på utdanningsløpet i utviklingspolitikken ved å styrke satsingen på høyere utdanning for å utdanne gode lærere. Det vies det altfor lite oppmerksomhet til i dag, på tross av den store globale lærermangelen.

Én lærer kan i løpet av livet undervise tusenvis av elever. Tenk hvor mange 69 millioner kan undervise.

Beathe Øgård, leder av SAIH

Frank Aleksander Bræin, leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 

Denne artikkelen ble først publisert på Khrono.no 05.10.18. 

Foto: nathanmac87 / creativecommons.org 

Flere saker:

Fredsprisvinnende studentaktivist på Norgesturnè

Fredsprisvinnende studentaktivist på Norgesturnè

Årets vinner av studentenes fredspris er Fasiha Hassan, som vant prisen for sin lederrolle i Fees must fall-bevegelsen i Sør-Afrika.  Nå kommer hun til Norge og skal delta på en rekke arrangementer over hele landet den nærmeste måneden. 

Høydepunkter fra året

Høydepunkter fra året

2018 har vært et utrolig spennende år for SAIH, våre partnerorganisasjoner og et internasjonalt nettverk av studentaktivister og engasjerte akademikere! Her er noen av mange høydepunkter fra året som har gått.