SAIH søker kommunikasjonsrådgiver - med ansvar for Verdens beste nyheter

SAIH søker kommunikasjonsrådgiver - med ansvar for Verdens beste nyheter

Verdens Beste Nyheter (VBN) er opprinnelig et dansk initiativ som senere har spredt seg til en rekke europeiske land. Formålet med kampanjen er å formidle framskritt og positive nyheter fra utviklingsland, for å gi befolkningen et mer nyansert verdensbilde. 

Siden 2013 har SAIH, Spire og Changemaker gått sammen om en norsk versjon av kampanjen, og det har så langt vært en stor suksess. I 2019 har vi store ambisjoner om å videreutvikle kampanjen for å spre de gode nyhetene til enda flere.

Som koordinator for Verdens Beste Nyheter vil du ha ansvar for å lede arbeidet med en rekke spennende oppgaver og aktiviteter: I september skal avisen Verdens Beste Nyheter deles ut over hele Norge, nettsiden verdensbestenyheter.no skal spre gode nyheter om global utvikling gjennom hele året og det skal utvikles og gjennomføres en rekke arrangementer i samarbeid med andre aktører. Nettverksarbeid ut mot næringsliv, kultur og andre organisasjoner står sentralt i stillingen.

Arbeidet vil ledes i samråd med politisk ledelse i de tre organisasjonene, og det vil nedsettes arbeidsgrupper med frivillige som bistår i gjennomføringen av samtlige aktiviteter. Stillingen inngår i SAIHs sekretariat, som del av kommunikasjon og politikk teamet. Som del av dette kan andre relevante arbeidsoppgaver komme til. VBN drives med støtte fra Norad. 2019 er siste år i nåværende avtale, og i løpet av året skal det skal besluttes hvordan prosjektet skal organiseres fremover.

Vi søker deg som er initiativrik, samarbeidsorientert og har kunnskaper om globale utviklingsspørsmål.

Prosjektstilling 100% i ti måneder, med oppstart i februar/mars 2019.

Arbeidsoppgaver:

 • Kampanjeutvikling
 • Mediearbeid
 • Nettverksarbeid
 • Oppdatere nettsider og sosiale medier
 • Søknader, rapportering og budsjettoppfølging
 • Løpende oppdateringer til ledelsen i organisasjonene
 • Oppfølging og koordinering av lokale aktivister
 • Koordinering av aktiviteter
 • Andre relevante oppgaver, som del av SAIHs øvrige kommunikasjonsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra kommunikasjons- og/eller organisasjonsarbeid
 • Erfaring fra kampanjearbeid
 • Gode skrivekunnskaper (norsk/engelsk)
 • Erfaring med sosiale medier og nettsider
 • Kunnskap om globale utviklingsspørsmål og FNs bærekraftsmål
 • Erfaring fra samarbeid med privat næringsliv

Personlige egenskaper:

 • God til å samarbeide, koordinere og bygge nettverk
 • Selvstendighet og evne til å lede prosesser
 • Evne til å organisere og håndtere varierte oppgaver i en travel arbeidshverdag
 • Kreativ og løsningsorientert

SAIH er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Lønn i henhold til SAIHs lønnspolitikk. Fleksitid og avspaseringsordning. Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Milena Tevanovic på tlf. 95974484 eller e-post mt@saih.no.

Søknader sendes til stilling@saih.no innen 13.01.2019

Flere saker:

SAIH reagerer på Hydros akademikersøksmål

SAIH reagerer på Hydros akademikersøksmål

Tirsdag 7. mai deltok nestleder i SAIH, Sunniva Folgen Høiskår, på Hydros generalforsamling. Der tok hun opp selskapets søksmål mot en brasiliansk miljøforsker og knebling av akademisk frihet.