Bred støtte til kampanje mot kommersialisering av utdanning globalt

Bred støtte til kampanje mot kommersialisering av utdanning globalt

Så langt har åtte studentdemokratier og ni rektorer over hele landet vist støtte til SAIHs kampanje University Inc. Flere hundre enkeltpersoner har også signert kampanjen på kampanjens nettside.

«Vi (…)  mener at norske myndigheter må se utdanningsløpet i et mer helhetlig perspektiv og satse i større grad på høyere utdanning i norsk utviklingspolitikk. Dette som et ledd i å fremme akademisk frihet og lik tilgang på høyere utdanning uavhengig av økonomisk bakgrunn globalt.»

Slik lyder deler av resolusjonen som åtte studentting og studentparlamenter nå har vedtatt, etter initiativ fra SAIH og Norsk Studentorganisasjon (NSO). Gjennom den nye kampanjen, illustrert med det falske universitetet University Inc., vil organisasjonene rette søkelyset mot en økende trend i flere deler av verden, som viser hvorfor satsingen på høyere utdanning i norsk utviklingspolitikk må styrkes.

Også rektorer ved ni universiteter og høgskoler over hele landet har uttrykt sin støtte til kampanjens tema.

«Som rektorer er vi stolte av at samfunnsoppdraget vårt også strekker seg ut over våre landegrenser. Studentenes kampanje mot økt internasjonal kommersialisering av høyere utdanning fortjener derfor oppmerksomhet», skriver rektorene i sitt innlegg i Universitetsavisa.

Kampanjen krever blant annet at

  • Utdanning er en rettighet, ikke en vare
  • Regjeringen skal gi økt fokus på høyere utdanning som utviklingspolitisk middel
  • 15% av norsk bistand skal øremerkes utdanning innen 2020
  • Satsningen på utviklingstiltak knyttet til høyere utdanning som Norge allerede er involvert burde økes. Dette gjelder tiltak som for eksempel NORHED, NORPART og NORDGLOBAL II. 

Les mer om bakgrunnen for kampanjen.

Så langt har studentparlamentene og studenttingene ved NMBU, UiO, Oslo Met, NTNU, Dronning Mauds Minne Høgskole, Høgskulen på Vestlandet, Volda og Studentorganisasjonen i Agder vedtatt resolusjonen. De oppfordrer også styrene ved sine læresteder om å bidra i arbeidet for å øke fokus på høyere utdanning i norsk utviklingspolitikk. Det er ventet at flere studentdemokratier vil vedta resolusjonen etter påske.

Vis din støtte - gi et bidrag til kampen for utdanning

Mye positiv respons

Beathe 2017 Web Liten

Leder i SAIH, Beathe Øgård.

Kampanjen har fått mye positiv respons i sosiale medier. Så langt har også nærmere 400 enkeltpersoner signert kampanjen på nettsiden University Inc. Tematikken har også blitt debattert i Klassekampen, Khrono og Universitetsavisa.

- Vi er veldig fornøyde med responsen på kampanjen og den brede støtten i norsk høyere utdanningssektor mot økt internasjonal kommersialisering av høyere utdanning. Det viser at norske studenter og akademikere står i solidaritet med studenter og akademikere internasjonalt i kampen for lik tilgang til god høyere utdanning, sier Beathe Øgård, leder i SAIH.

Her kan du signere kampanjen.

Flere saker:

Fredsprisvinnende studentaktivist på Norgesturnè

Fredsprisvinnende studentaktivist på Norgesturnè

Årets vinner av studentenes fredspris er Fasiha Hassan, som vant prisen for sin lederrolle i Fees must fall-bevegelsen i Sør-Afrika.  Nå kommer hun til Norge og skal delta på en rekke arrangementer over hele landet den nærmeste måneden.