Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Alt du må gjøre er å betale meg litt penger – og dine drømmer vil gå i oppfyllelse!», sier rektoren i promoteringsvideo for det nye universitetet «University Inc.», som nå blir delt bredt og annonseres for på sosiale medier.

- Gjennom denne kampanjen vil vi rette søkelyset mot en økende trend i flere deler av verden, som tydelig illustrerer hvorfor satsingen på høyere utdanning i norsk utviklingspolitikk må styrkes, sier Beathe Øgård, leder i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), og Mats Johansen Beldo, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

I takt med bedre tilgang til grunnskoleutdanning øker også antall studenter innen høyere utdanning. Mange land sliter med å imøtekomme dette behovet, og mangler ofte politisk vilje eller kapasitet til å finansiere høyere utdanning. Som konsekvens har en større del av regningen blitt flyttet over på studentene i form av en drastisk økning i skolepenger i mange land. 

- Antallet private aktører har økt, og sosiale ulikheter forsterkes ved at kun de rikeste har råd til å skaffe seg utdanning med god kvalitet. Vi er glade for at regjeringen prioriterer utdanningsbistand i utviklingspolitikken, men savner et mer helhetlig fokus hvor også høyere utdanning blir styrket, sier Øgård.

Les mer om kampanjen på UniversityInc.org.

Høyere utdanning som en vare

Funn fra UNESCOs Global Education Monitoring Report (GEM) peker også på at den raske veksten av private tilbydere av høyere utdanning er iøynefallende. Globalt ser man mange eksempler på trenden:

  • I Nepal har antallet private aktører innen høyere utdanning økt med 38 prosent mellom 2000 og 2015
  • I Indonesia var 3422 av 4274 høyere utdanningsinstitusjoner ikke godkjent i 2016. Dermed mottok om lag tre fjerdedeler av avgangselevene ugyldige vitnemål
  • I Colombia er 70 prosent av universitetene private. Noen få regnes som eliteuniversiteter, mens flertallet kun har råd til lærestedene med dårligere kvalitet
  • I Brasil blir en tredjedel av landets studenter utdannet ved ett av de 10 private høyere utdanningskjedene. Antallet er nesten doblet de siste fem årene.

Med kampanjen vil SAIH og NSO videreformidle bekymringer fra samarbeidspartnere internasjonalt, hvor høyere utdanning promoteres som en vare – kun tilgjengelig for dem som kan betale. 

- Høyere utdanning er en rettighet og et felles gode. Denne utviklingen er en farlig trend vi må ta alvorlig og se i en større helhet, sier Beldo i NSO.


Pressekontakt SAIH: Christian Bull, 98074003

Utdanning er en rettighet, ikke en vare! Vis din støtte til kampanjen her.

Flere saker:

VERDENS BESTE NYHETER I SKOLEN

VERDENS BESTE NYHETER I SKOLEN

Vil du hjelpe oss å lage et undervisningsopplegg som du selv vil bruke? Verdens Beste Nyheter skal utvikle undervisningsmateriell som skal lanseres høstsemesteret 2020.