«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

- I ett tilfelle ble vi oppsøkt av ansatte ved presidentens kontor. De kom med trusler av typen «vi vet hva dere holder på med», underforstått at vi ble holdt under oppsikt av myndighetene. En gang måtte vi også stenge nettsidene våre som følge av trusler, men disse er oppe og går igjen nå, forteller Stephanie Roussouw, programrådiver i Transbantu.

En belastning å leve som trans- eller interseksuell

Transbantu jobber for å styrke rettighetene til trans- og interseksuelle, et svært kontroversielt tema i det zambiske samfunnet. Likekjønnede forhold er forbudt, og de som blir funnet skyldig risikerer fengselstid på opptil 14 år. SAIH har samarbeidet med Transbantu fra 2013 til og med 2017, og blant annet lagt til rette for et tettere samarbeid med helseinstitusjoner.

Å leve som trans- eller interseksuell oppleves som en voldsom belastning for mange, forteller Roussouw. Derfor er det viktig med et tydelig fokus på det psykososiale:

- Mange opplever det å være trans- eller interseksuelle som en voldsom belastning og vi ser dessverre at mange tyr til rusmidler for å døyve smertene de opplever ved å skille seg ut fra de forventningene som ligger i de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene i Zambia.

Stephanie Roussouw Transbantu9

Stolt av å kunne bidra

Roussouw, som selv vokste opp med et svært negativt syn på homofili, forteller at tiden i Transbantu har gjort henne tryggere på seg selv. I dag er hun stolt over å kunne bidra til å skape trygge møteplasser hvor mennesker kan være seg selv, uten frykt for å bli dømt eller sett ned på av andre.

- Jeg motiveres av å kunne bidra til endring. Selv om det går sakte så ser vi at vi beveger oss framover. Det å kunne være en stemme for de som enda ikke tør å snakke om sin egen situasjon oppleves som svært meningsfullt og er en inspirasjon til å fortsette arbeidet, sier Roussouw.

Samarbeidet med Transbantu ble avsluttet ved utgangen av 2017, som følge av endringer i innrettingen av SAIHs internasjonale arbeid. Fra og med 2018 vil SAIH ha et enda sterkere fokus på høyere utdanning og akademisk frihet enn tidligere. Arbeidet for å styrke rettighetene til LHBTI-personer vil fremdeles være et viktig fokus, bl.a. ved å arbeide for å sikre inkluderende læringsmiljø. Her vil Transbantu være en viktig ressurs. 

Mener du kampen for mer åpne og inkluderende utdanningsinstitusjoner er viktig? Les mer om hvordan du kan støtte SAIHs arbeid, her.

Flere saker:

«Det er lettere å være åpen utenfor universitet»

«Det er lettere å være åpen utenfor universitet»

Det mener fire unge aktivister SAIH møtte i Yangon tidligere denne måneden. Til tross for at homofili er forbudt ved lov i Myanmar, finnes det aktører som jobber for å styrke LHBT personers rettigheter. En viktig arena for dette arbeidet er landets universiteter.

Styrker LHBT-rettigheter gjennom utdanning

Styrker LHBT-rettigheter gjennom utdanning

- Her i Bolivia lever vi i en situasjon hvor vi ser mye hatkriminalitet, fysisk og psykologisk vold og selvmord. Denne kriminaliteten straffes ikke. Med støtten fra SAIH tar vi de første skrittene inn på universitetene for å bedre situasjonen for LHBT-personer, sier Alberto Moscoso Flor, leder for LHBT-organisasjon i Bolivia.