Internasjonal utdanningsbistand øker forskjeller

Internasjonal utdanningsbistand øker forskjeller

En ny rapport fra SAIH advarer om utviklingen av høyere utdanning internasjonalt. Universitetenes uavhengige rolle er truet av en markedsretting som påvirker både grunnleggende friheter og styrker ulikheter mellom land, hevder rapportforfatter.

Rapporten peker på at:

  • 70 % av bistand til høyere utdanning går til stipender til studenter fra lav- og mellominntektsland for å studere i vestlige land. De resterende 30 % går til kapasitetsbygging av lokale institusjoner.
  • Høyere utdanning nedprioriteres i land hvor høyere utdanning og grunnskoleutdanning blir satt opp mot hverandre. Økt privatisering og skoleavgifter skaper et stort skille mellom de som kan betale for høyere utdanning og de som ikke kan det. Dette går hardt ut over tilgangen til utdanning i lav- og mellominntektsland. 
  • Internasjonale studenter er en handelsvare som rike land tjener godt på.
  • Internasjonale frihandelsavtaler tillater høyere utdanningsinstitusjoner i høyinntektsland å infiltrere utdanningsmarkedene i fattigere land, for slik å utkonkurrere lokale universiteter.

Med disse funnene kan man se at internasjonal utdanningsbistand øker forskjellene mellom land.  Studenter beveger seg fra det globale sør til det globale nord, og det fører til at det satses lite på lokale utdanningssystemer i utviklingsland, sier rapportforfatter Ervjola Selenica.

Funnene kommer på bakgrunn av eksisterende forskning innenfor feltet og omfattende casestudier i Kosovo, Zambia, Sør-Afrika og Colombia. Rapporten konkluderer blant annet med at universiteter burde samarbeide i nettverk for å forsvare sin posisjon som et offentlig gode. Universiteter bør være åpne rom for debatt, hvor uenighet er mulig og kritisk tenkning oppfordres til, heller enn å rette seg etter markedskrefter. Rapporten anbefaler at universiteter i utviklingsland bør beskyttes fra handelspolitiske krefter som tvinger dem til å kommersialisere høyere utdanningssektor. 

– SAIH ser på funnene i rapporten med stor bekymring. Høyere utdanning har alltid hatt et større og viktigere oppdrag enn BNP, og det vil vi kjempe for at det skal fortsette å ha. Om høyere utdanning skal kunne være et verktøy for utvikling og positiv endring kan vi ikke fortsette i denne retningen, sier Beathe Øgård, leder i SAIH.

Flere saker: