Swazipride for første gang

Swazipride for første gang

I et Swaziland hvor homofile forhold stadig er ulovlige arrangerer studentaktivist Melusi Simelane landets første Pride-parade.

Melusi Simelane står med sin LHBTI-organisasjon The Rock of Hope i front for LHBTI-rettigheter i Swaziland. Nå arrangerer aktivisten Pride-parade i landet for første gang.

– Det har vært en veldig inspirerende opplevelse, forteller Simelane. 

– Politiet har vært hjelpsomme, og det har vært vidunderlig å jobbe med dette.

I et absolutt monarki hvor LHBTI-personer i svært lav grad vies offentlig erkjennelse, har det nok vært grunn til å være nervøs for lovligheten av paraden. Den arrangeres imidlertid med full lovlig støtte.

– Både myndigheter og store deler av offentligheten har vært veldig støttende til planene våre, og vi kan ikke gi oppmerksomhet til de som fortsatt ikke forstår grunnene til dette arrangementet. Vår grunn er å spre kjærlighet og jubel.

Simelane trekker fram tre momenter han håper paraden vil bidra til for LHBTI-personer i landet.

– Vi vil lage trygge rom for LHBTI-personer for å feire identitet, heve LHBTI-synligheten i offentligheten på en positiv måte og gi det normative Swazi-samfunnet en mulighet til positiv interaksjon med LHBTI-folk, forteller Simelane.

Det finnes tegn som kan tyde på at landet er i endring, men forhold mellom samme kjønn er fortsatt en forbrytelse – selv om det ikke fører til tiltaler.

– Lovforbudet har direkte konsekvenser for hvordan vi blir behandlet. I høyere utdanningsinstitusjoner blir vi utsatt for fordomsfull behandling fra både universitetsansatte og studenter. Det er lite registrerte diskrimineringssaker, men det er en åpen hemmelighet at LHBTI-studenter konstant oppfordres til å skjule sin legning og identitet.

Det finnes likevel grupper innad i universitetene som jobber for å fjerne stigma og øke forståelse. Simelane har selv vært involvert i flere av disse.

– Det er mye lidenskap og vilje til å skape holdningsendring blant studentene og de ansatte. Mange av menneskene vi møter i vårt arbeid med The Rock of Hope er universitetsstudenter. Men flere andre har aldri fått sjansen til å studere ved universitetet fordi de har blitt traumatiserte på videregående, og ikke har fått riktig hjelp og støtte i tide. 

Derfor jobber The Rock of Hope grundig med informasjonsarbeid på campus. Og 2018 blir ikke det siste året for Pride-paraden, sier Simelane.

– Neste år skal vi rekruttere mer fra universitetsmiljøene, og forsikre at ungdommen deltar i enda større grad enn i år.

Pride-paraden arrangeres i hovedstaden Mbabane 30. juni.

Flere saker:

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter spiller en viktig rolle som forsvarere av menneskerettighetene. Men i skyggen av covid-19 har mange myndigheter skrenket inn for ytringsfrihet og demokrati.