SAIH fordømmer angrepene mot studenter i Nicaragua

SAIH fordømmer angrepene mot studenter i Nicaragua

Det er et stort behov for internasjonal solidaritet. Norske myndigheter må fordømme angrepene.

De siste tre månedene har studenter i Nicaragua demonstrert for et mer fredelig og demokratisk Nicaragua. De krever presidentens avgang, og fremskynding av presidentvalget til mars 2019. Siden starten av opptøyene i april er 352 mennesker drept. Majoriteten av de drepte er sivile.  

De siste dagene og ukene har situasjonen og volden mot studenter og andre demonstranter eskalert. Fredag 13. juli forverret situasjonen seg ytterligere. Pro-myndighetsgrupper ville stanse studentdemonstrasjonene ved National Autonomous University of Nicaragua (UNAN), som er det siste universitetet med åpen motstand mot regimet. I løpet av femten timer ble 200 studenter beskutt. Flere studenter søkte tilflukt i en katolsk kirke, to ble drept og ti skadd før den katolske kirken klarte å fremforhandle en løsning med myndighetene. Ambulanser og medisinsk hjelp ble holdt tilbake fra å bistå de skadde.

Myndighetene forsøker aktivt å stemple studentene og demonstrantene som terrorister og høyreekstreme. Myndighetene har hyret inn paramilitære grupper, som ser ut til å ta i bruk alle virkemidler for å få stanset protestene. Ortega har mer eller mindre monopol på de nasjonale mediene, og det blir stadig vanskeligere å skille fakta fra falske nyheter.

Situasjonen er svært alvorlig. Hvor lenge demonstrasjonene og de voldelige sammenstøtene vil pågå er usikkert. Det er også usikkert hvordan situasjonen vil utvikle seg, og hvorvidt landet kan være på vei mot en borgerkrig.

SAIH fordømmer angrepene mot studentene og andre sivile og krever at all vold stanses. Vi mener at norske myndigheter må fordømme angrepene og appellere til nicaraguanske myndigheter, og kreve at vold og undertrykkelse stanses, og at demokrati og menneskerettigheter respekteres.

Flere internasjonale organisasjoner og statlige myndigheter har offentlig fordømt angrepene av Ortegas regime. Blant annet amerikanske State Department og flere naboland i Latin-Amerika. Behovet for internasjonal solidaritet med studenter i Nicaragua er stort.

Flere saker:

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter spiller en viktig rolle som forsvarere av menneskerettighetene. Men i skyggen av covid-19 har mange myndigheter skrenket inn for ytringsfrihet og demokrati.