SAIH søker politisk rådgiver

SAIH søker politisk rådgiver

Vil du jobbe med politisk påvirkning i en av Norges viktigste organisasjoner for internasjonal solidaritet?

SAIH er studentenes og akademikernes solidaritetsorganisasjon. Vi jobber for at alle unge mennesker skal ha tilgang til god utdanning slik at de kan bidra til et mer rettferdig og inkluderende samfunn. Vi jobber for å sette høyere utdanning, nyansert formidling og beskyttelse mot angrep på studenter og akademikere på dagsorden i Norge og internasjonalt. SAIH står bak kampanjer som «Radi-Aid: Africa for Norway» og #StudentsAtRisk.

Vi søker etter deg som har god kjennskap til politiske prosesser og kampanjer, og som ser sammenhengen mellom politisk arbeid, informasjonsarbeid og mediearbeid.

Stillingen inngår i SAIHs kommunikasjonsteam.

Ønskede kvalifikasjoner:

Dokumentert erfaring med politisk påvirkningsarbeid

 • Erfaring fra organisasjoner som jobber sammen med frivillige, aktivister eller studenter
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av landsdekkende kampanjer med politiske målsetninger
 • Kjennskap til sentrale SAIH-tema som utdanning, utviklingssamarbeid, utenrikspolitikk og menneskerettigheter.
 • God språklig teft. Du må snakke og skrive norsk og engelsk flytende. Kjennskap til spansk vil være et pluss.
 • Relevant høyere utdanning. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for dette.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ha oversikt over relevante politiske prosesser i Norge og internasjonalt, og koordinere SAIHs innspill til disse prosessene
 • Gi råd til SAIHs politiske ledelse
 • Lede SAIHs årlige politiske kampanje
 • Tilby SAIHs aktivister skolering og støtte til politisk påvirkningsarbeid
 • Representere SAIH i relevante nettverk
 • Ha en sentral rolle i å utarbeide strategier og planer for SAIHs politiske påvirkningsarbeid
 • Delta i søknadsskriving og rapporteringsarbeid
 • Noe reising nasjonalt og internasjonalt må påregnes

Personlige egenskaper:

 • Stor selvstendighet og evne til å koordinere deltakende prosesser
 • Lyst til å jobbe i en organisasjon med et ungt miljø og aktivisme, og være en god støttespiller for SAIHs styre, arbeidsutvalg og andre frivillige
 • Engasjert og strukturert
 • Evne til å organisere og håndtere varierte oppgaver i en travel arbeidshverdag
 • Være kreativ og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner

Lønn etter tariffavtale. Fleksitid og avspaseringsordning. Gode forsikrings- og pensjonsordning. Støtte til kurs og skolering, og gode muligheter for videreutvikling.

Send søknad med CV og referanser til stilling@saih.no innen mandag 6. august.

SAIH omsetter årlig for 60 mill. kroner. Vi samarbeider med 30 partnerorganisasjoner i 7 land i Latin Amerika, Afrika og Asia. Vi har 16 medarbeidere og tre frikjøpte tillitsvalgte som holder til i trivelige lokaler i Miljøhuset i Oslo sentrum.  SAIH har et nettverk av frivillige aktivister organisert i 11 lokale lag over hele landet. Vi har 52 medlemsorganisasjoner som representerer universiteter og høyskoler, studentdemokratier, arbeidstakerorganisasjoner og interesseorganisasjoner for høyere utdanning.

Flere saker:

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter spiller en viktig rolle som forsvarere av menneskerettighetene. Men i skyggen av covid-19 har mange myndigheter skrenket inn for ytringsfrihet og demokrati.