VELKOMMEN TIL HØSTSAMLING

VELKOMMEN TIL HØSTSAMLING

14. -16. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling. Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering, spennende gjester og mye moro. 

*English below

SAIHs Høstsamling 2018 finner sted på idylliske Strandheim Leirsted på Nærsnes, 14.-16. september. Samlingen er åpen for SAIHs lokallagsaktivister, studentdemokratier og øvrige medlemmer av SAIH.

Det blir en god blanding av faglige innledninger, kreativ utvikling og sosialt samvær. Vi vil gi innføring i hva SAIH jobber med, skolering i ledelse, samt andre kurs og workshops for bl.a. å diskutere høstens Radi-Aid-kampanje. På samlingen får du muligheten til å bli kjent med engasjerte aktivister og medlemmer fra hele landet, samt årets FK-deltagere og representanter fra SAIHs internasjonale partnere.

Deltagelse

SAIH dekker utgifter knyttet til overnatting og mat for lokallagsaktivister, mens reiseutgifter dekkes av det aktuelle lokallaget. Hvert lokallag kan sende maks fem deltakere (avklares internt før påmelding). Dersom flere ønsker å delta, ta kontakt med oss på epost: nestleder@saih.no. Øvrige deltagere betaler 500 kroner for å delta på samlingen, fra fredag til søndag. Dette inkluderer alle utgifter knyttet til mat og overnatting, eksklusive reiseutgifter.

Endelig program og mer praktisk informasjon blir delt her og på epost, nærmere avreise.

Påmeldingen er nå stengt. 


WELCOME TO SAIH`s FALL GATHERING!

SAIH’s Fall Gathering takes place at idyllic Strandheim Leirsted at Nærsnes, 14th-16th of September. The gathering is open for SAIH`s local chapter activists, student democracies and other members of SAIH.

The weekend will be a good mix of lectures, creative development and fun. We will give an introduction to SAIH`s work, leadership training and other courses and workshops to discuss this year’s Radi-Aid campaign and more. At the Fall Gathering you get the chance to meet engaged activists and members from the whole country and representatives from SAIH's international partners / our new FK-participants.

The final program and more practical information will be shared here and by email, soon. 

participation

SAIH covers expenses related to food and accommodation for local chapter activists, while travel expenses is covered by the local chapter. Each local chapter can send up to five participants (clarified internally before registration). If more people want to join - contact us by email: nestleder@saih.no. Participants who are not from local chapters, pay 500 kroner to participate from Friday to Sunday. This includes all expenses related to food and accommodation, excluding travel expenses.

The deadline to sign up was Tuesday September 4th.

Flere saker:

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter spiller en viktig rolle som forsvarere av menneskerettighetene. Men i skyggen av covid-19 har mange myndigheter skrenket inn for ytringsfrihet og demokrati.