Bli med i kampen for høyere utdanning

Bli med i kampen for høyere utdanning

I land som Nicaragua og Zimbabwe kjemper akademikere en hard kamp for retten til akademisk frihet. De som engasjerer seg for å sikre grunnleggende rettigheter, risikerer å miste jobben, opplever overgrep, vold og forfølgelse. Som SAIH-støttespiller kan du bidra til en endring.

I 2017 ble det registrert 257 angrep i 35 land mot forskere, studenter, ansatte og utdanningsinstitusjoner. Angrepene inkluderer bl.a. dødsfall, vold, forsvinninger, urettmessige arrestasjoner og tap av stillinger. Forskning og ny kunnskap er avgjørende for å sikre utviklingen av et rettferdig og demokratisk samfunn. Derfor er overgrep rettet mot akademisk frihet ikke bare et angrep mot enkeltpersoner, men et angrep mot hele samfunnet. Sammen med partnere som fagforeningen Progressive Teachers Union of Zimbabwe (PTUZ) jobber SAIH for akademikeres rett til fri yrkesutøvelse og for en fri og global utveksling av kunnskap.

Hva du kan gjøre

SAIH er Norges eneste student- og akademikerbaserte bistandsorganisasjon. SAIH samarbeider med 30 lokale organisasjoner i 8 land, i Latin-Amerika, Sørlige Afrika og Asia. I tillegg til langsiktig bistandsarbeid jobber vi med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt, for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt.

Som SAIH-støttespiller kan du bidra til:

DOKUMENTERE OVERGREP

Dokumentere, avsløre og stanse overgrep rettet mot studenter og akademikere.

ORGANISASJONSBYGGING

Bygge sterke organisasjoner for akademikere, med politisk gjennomslagskraft.

PÅVIRKE POLITIKK

Påvirke politiske beslutningsprosesser for å bedre rammevilkår for utdanning og utvikling globalt.

NY FORSKNING

Styrke rettighetene til marginaliserte grupper gjennom utvikling av ny kunnskap. 


Slik oppretter du lønnstrekk

Betalte du SAIH-tierne da du var student? I over 50 år har norske studenter engasjert seg i SAIH gjennom de såkalte SAIH-tierne. Nå kan også ansatte ved norske utdanningsinstitusjoner engasjere seg i kampen for utdanning med et fast trekk over lønna hver måned. 

Alt du trenger å gjøre er å registrer deg i vårt innmeldingsskjema, her.

Du bestemmer selv størrelsen på din gave, enten det er 50 kr, 150 kr eller 500 kr per måned. I dag finnes løsningen ved følgende institusjoner: UiB, UiA, UiS, UiO, UiT, NTNU og NMBU.

Skattefradrag

Alle gaver til SAIH som overstiger 500 kr i året, kvalifiserer til skattefradrag. I 2018 kan du få skattefradrag for gaver opp til 30 000 kr i løpet av kalenderåret.

Thomas Hylland Eriksen Kun Sitat

Flere saker:

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter spiller en viktig rolle som forsvarere av menneskerettighetene. Men i skyggen av covid-19 har mange myndigheter skrenket inn for ytringsfrihet og demokrati.