Fredsprisvinnende studentaktivist på Norgesturnè

Fredsprisvinnende studentaktivist på Norgesturnè

Årets vinner av studentenes fredspris er Fasiha Hassan, som vant prisen for sin lederrolle i Fees must fall-bevegelsen i Sør-Afrika.  Nå kommer hun til Norge og skal delta på en rekke arrangementer over hele landet den nærmeste måneden. 

Deler erfaringer fra 'Fees must fall' 

Hassan mottar prisen på The International Student Festival (ISFiT) i Trondheim 16. februar, men vil besøke flere norske byer den kommende måneden for å delta på ulike arrangementer og snakke om sin erfaring med studentaktivisme og det å være en kvinnelig og muslimsk leder.

'Fees must fall' er navnet på en bevegelse som startet i 2015 da universitetene i Sør-Afrika begynte å sette opp studieavgiftene og gjorde tilgangen til høyere utdanning enda vanskeligere. Dette førte til en rekke demonstrasjoner blant studenter over hele landet og har blitt stående som den største massemobiliseringen i Sør-Afrika siden kampen mot apartheid. Studentene og aktivistene fremmet krav om gratis høyere utdanning til alle, et av de viktigste virkemidlene for å gjøre endelig slutt på de nedarvede privilegiene til den hvite befolkningen i landet.  Les mer her

Prisen en viktig anerkjennelse 

-Studentenes fredspris handler ikke bare om meg, men om en hel bevegelse. Å motta denne prisen er en følelse av validering og anerkjennelse av det vi har oppnådd så langt, sier Hassan.

-Fees must fall har endret fundamentalt måten folk betrakter høyere utdanning. Hvis du spør en tilfeldig sør-afrikaner i dag vil vedkommende ha en mening om gratis utdanning og høyere utdanning spesielt. 

Som kvinne og muslim har Fasiha Hassan fått mye motstand fra ulike hold som en lederskikkelse i en kontroversiell bevegelse. Vi anbefaler å få med seg et av mange spennende arrangementer i den kommende måneden. 

Her er en oversikt: 

Oslo

Kulturhuset i Oslo: “Education as a key to a countries development”

22. januar kl 19.00

 I panelet:

 • Fasiha Hassan
 • Takunda Archie Tanyanyiwa, SAIH/Norec-deltager fra Zimbabwe
 • Representant fra PRIO, senter for fredsforskning

Ordstyrer: Beathe Øgård, leder SAIH

Panelet deler erfaringer som studentaktivister I Zimbabwe og Sør-Afrika.

Oslo Met: “The effect of patriarchism” // 23. Januar kl 18.00

Foredrag ved Fasiha Hassan om hvordan det er å være en kvinnelig leder i et patriarkalsk samfunn, og hvordan dette har påvirket henne som studentaktivist. Åpent for spørsmål fra salen.

Stavanger

Universitetet i Stavanger - “What crucial role possesses the media?” 25. Januar kl 12.00

I panelet:

 • Fasiha Hassan
 • Tom Hetland, journalist og tidligere redaktør av Stavanger Aftenblad

Gjesteforelesning om hvordan medier forteller virkeligheten fra eget ståsted og hvor deltagerne deler erfaringer fra eget arbeid i henholdsvis Sør-Afrika og Norge. 

Tromsø

Tromsø bibliotek og byarkiv - “Language barrier - Including native language in education” 28. Januar 18.30

I panelet: 

 • Runar Myrnes Balto, politiker i Sametinget
 • Øystein A. Vangsnes, professor i nordisk lingvistikk
 • Fasiha Hassan 

En samtale om hvordan språk kan bli en barriere for deler av i en befolkning når det gjelde

Bergen

Det Akademiske Kvarter - “Fight for education - meet the Student Peace Prize winner 2019” 5. Februar kl 19.00

I panelet:

 • Fasiha Hassan
 • Elling Tjønneland, Sør-Afrikaekspert, Chr. Michelsens institutt

Diskusjon om situasjonen i Sør-Afrika per i dag, og hvordan hele #FeesMustFall startet.

Volda

Høgskulen i Volda - “Education for Peace” – 9. Februar kl 19.00

I panelet:

 • Fasiha Hassan
 • Elisabeth Teige, førstelektor, Høgskulen i Volda
 • Øystein Venås Sørensen, Strømmestiftelsen

 

 

Flere saker:

Angrep mot høyere utdanning øker i omfang

Angrep mot høyere utdanning øker i omfang

Politiraid på campuser i Brasil, voldelige angrep mot studenter i Sudan og forfølgelser av akademikere i Tyrkia er bare noe av det som dokumenteres i årets Free to Think-rapport.