Søk deg til Radi-Aid-utvalget

Søk deg til Radi-Aid-utvalget

Det er igjen tid for å sette ned et nytt Radi-Aid-utvalg. 

Tema for Radi-Aid 2019 er avkolonisering av bistandskommunikasjon, og utvalget skal sammen finne ut av hvordan vi på best mulig måte kan kommunisere dette budskapet. I tillegg skal vi utvikle en plan for hva som skal skje med utfasingen av Radi-Aid, og hvordan dette skal skje, etter 2019.

Vil du være med? Send et motivasjonsbrev (0,5-1 side) til kommunikasjonsrådgiver i SAIH Sverre Eikill på epost innen 22. januar. Brevet kan inneholde litt info om deg selv, hvorfor du ønsker å sitte i utvalget og hva du kan bidra med. Det er en fordel, men ikke et krav, med erfaring fra kampanjeutvikling.

Utvalget vil bestå av prosjektleder for Radi-Aid, nestleder i SAIH, SAIH-aktivister, representanter fra sekretariatet og eksterne akademikere. Utvalget vil møtes jevnlig på SAIHs kontorer i Oslo, og det vil være fordelaktig å bo i Oslo eller Akershus, hvis du ikke gjør det skriv gjerne om hvordan du tenker å løse det. Radi-Aid-kampanjen vil gjennomføres sen høst 2019 og vervet har varighet omtrent et år.

Vi satser på å ha utvalget klart så fort som mulig, og møtes til en innledende workshop 11. februar.

Ta kontakt på sverre.eikill@saih.no!

Flere saker: