Søk deg til Radi-Aid-utvalget

Søk deg til Radi-Aid-utvalget

Det er igjen tid for å sette ned et nytt Radi-Aid-utvalg. 

Tema for Radi-Aid 2019 er avkolonisering av bistandskommunikasjon, og utvalget skal sammen finne ut av hvordan vi på best mulig måte kan kommunisere dette budskapet. I tillegg skal vi utvikle en plan for hva som skal skje med utfasingen av Radi-Aid, og hvordan dette skal skje, etter 2019.

Vil du være med? Send et motivasjonsbrev (0,5-1 side) til kommunikasjonsrådgiver i SAIH Sverre Eikill på epost innen 22. januar. Brevet kan inneholde litt info om deg selv, hvorfor du ønsker å sitte i utvalget og hva du kan bidra med. Det er en fordel, men ikke et krav, med erfaring fra kampanjeutvikling.

Utvalget vil bestå av prosjektleder for Radi-Aid, nestleder i SAIH, SAIH-aktivister, representanter fra sekretariatet og eksterne akademikere. Utvalget vil møtes jevnlig på SAIHs kontorer i Oslo, og det vil være fordelaktig å bo i Oslo eller Akershus, hvis du ikke gjør det skriv gjerne om hvordan du tenker å løse det. Radi-Aid-kampanjen vil gjennomføres sen høst 2019 og vervet har varighet omtrent et år.

Vi satser på å ha utvalget klart så fort som mulig, og møtes til en innledende workshop 11. februar.

Ta kontakt på sverre.eikill@saih.no!

Flere saker:

SAIH søker kommunikasjonsrådgiver med teamlederansvar

SAIH søker kommunikasjonsrådgiver med teamlederansvar

SAIH er Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere. Vi jobber for at alle skal ha tilgang til god utdanning slik at de kan bidra til et mer rettferdig og inkluderende samfunn. Vi står bak kampanjer som Radi-Aid og Students At Risk.

SAIH søker kontroller / økonomirådgiver

SAIH søker kontroller / økonomirådgiver

Har du økonomibakgrunn og brenner for internasjonalt utviklingssamarbeid? Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) søker kontroller/økonomirådgiver til vårt sekretariat i Oslo.

Lihkku beivvin!

Lihkku beivvin!

Læhkoeh saemien åålmehbiejjine - Vuorbbe sámij álmmukbiejvijn - Lihkku sámiid álbmotbeivviin – gratulerer med samenes nasjonaldag!