Fornøyd med satsingen på høyere utdanning i utviklingspolitikken

Fornøyd med satsingen på høyere utdanning i utviklingspolitikken

Mandag 7.oktober 2019 ble statsbudsjettet for 2020 lagt frem.

Mandag 7.oktober 2019 ble statsbudsjettet for 2020 lagt frem. Det fremheves i budsjettet at Norges satsing på kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning i utviklingsland videreføres. 

- SAIH er fornøyd med at regjeringen ser utdanning i et helhetlig perspektiv, og satser på kapasitetsbygging i høyere utdanning i land i sør, sier leder i SAIH, Sunniva Folgen Høiskar.

- Vi er også svært fornøyd med at norsk bistand skal bidra til rettferdig tilgang til høyere utdanning, ved at faglig samarbeid om studiefinansiering er inne som en del av kunnskapsbanken. Dette er en viktig seier, basert på vår politiske kampanje, sier Høiskar. 

Prioritering av menneskerettigheter

Det ligger en økning i støtten til menneskerettighetsarbeid, inkludert 100 millioner ekstra støtte til utsatte og marginaliserte grupper.

- Vi vet at marginaliserte grupper i samfunnet er de som er mest utsatt for brudd på menneskerettigheter, slik som lhbt-personer og urfolk. Derfor er vi glad for denne tydelige satsingen, og vi vil gjerne bidra i dette arbeidet, forteller Høiskar.

Bekymret for sivilsamfunnsstøtten 

Sivilsamfunnet er under press, og vi ser et innskrenket rom for ytringsfrihet og organisasjonsfrihet i en rekke land. Den 11. august erklærte urfolksorganisasjonen CRIC i Colombia unntakstilstand i sine territorier, etter flere alvorlige angrep og attentater mot dem.

- SAIH er svært bekymret for sikkerheten til menneskerettighetsforkjempere, og mener at nedprioriteringen av både støtte til sivilsamfunn og de regionale bevilgningene til Latin-Amerika er bekymringsverdig gitt utviklingen det siste året.

På tross av at bistandsbudsjettet totalt øker med fire prosent, så øker altså ikke støtten til sivilsamfunn. 

- I en tid med autoritære skift i flere land er det viktig å støtte sivilsamfunn som holder myndigheter ansvarlige, derfor mener vi at regjeringen må trappe opp støtten til sivilsamfunn fremover, sier Høiskar.

Flere saker:

7 dager med massive demonstrasjoner i Colombia

7 dager med massive demonstrasjoner i Colombia

Tusenvis av mennesker protesterer i byer og bygder rundt om i Colombia, i det som betegnes som den største sosiale mobiliseringen i landet siden 70-tallet. Studenter og ungdom over hele landet er mye av drivkraften bak protestene, og det som gjentas i alle marsjer og utrop: ” Nok er nok – vi er ikke redde lenger!”

Hvordan Norge reddet Colombia?

Hvordan Norge reddet Colombia?

SAIH har gjennom sitt flerårige arbeid i Colombia sett hvordan colombiansk sivilsamfunn og grasrot kjemper hver eneste dag for å bygge et fredeligere samfunn.