Angrep mot høyere utdanning øker i omfang

Angrep mot høyere utdanning øker i omfang

Politiraid på campuser i Brasil, voldelige angrep mot studenter i Sudan og forfølgelser av akademikere i Tyrkia er bare noe av det som dokumenteres i årets Free to Think-rapport. 

Rapporten, som utgis av Scholars at Risk hvert eneste år, analyserer 324 angrep mot høyere utdanning i 56 land det siste året.  Flere av disse er direkte voldelige angrep begått av både statlige og uavhengige grupper, hvor det i løpet av perioden er 32 drepte studenter og akademikere. Mange av angrepene er mer systemiske,  som arrestasjoner, forsvinninger og reiseforbud for å kontrolle og stilne kritiske stemmer i akademia.  

Et globalt problem 

 -Angrep mot høyere utdanning, uavhengig av tid, sted og omfang, får konsekvenser for samfunn over hele verden, sier Robert Quinn, leder av Scholars at Risk international.  

 -I vår i økende grad sammenkoblede verden, utarmer disse angrepene en essensiell, global sfære hvor akademikere, studenter og den øvrige offentligheten kommer sammen for å forstå og løse komplekse problemer som angår oss alle, fortsetter han.  

 Scholars at Risk (SAR) er et internasjonalt nettverk av institusjoner og individer som har som formål å beskytte forskere og promotere akademisk frihet. I Norge har SAR-nettverket i samarbeid med norsk UD sørget for ansettelse av forfulgte akademikere på norske utdanningsinstitusjoner. SAIH er en del av den norske grenen av Scholars at Risk.  

SAIHs partnere berørt 

-Arbeidet Scholars at Risk gjør er utrolig viktig, og Free to Think-rapporten viser dessverre gang på gang at studentaktivisme i mange land er noe av de farligste du kan finne på, sier Sunniva Folgen Høiskar, leder i SAIH. 

Rapporten omtaler både voldelige og systemiske angrep i både Colombia, Sør-Afrika og Myanmar, hvor SAIH har flere partnerorganisasjoner. Man vet også at mørketallene er store på grunn av manglende ressurser til å registrere og dokumentere tilfeller. 

 -SAIH er dypt bekymret for omfanget av angrep, som også berører våre partnere. Vi jobber hele tiden for å motvirke angrepene på høyere utdanning, både gjennom å sikre videreføring av Students at Risk-ordningen og deltagelse i SAR-nettverket. Vi har også deltatt i arbeidet med Safe Schools Inititative og er glade for nyheten om at 100 land nå har underskrevet deklarasjonen. 

Blant casene er:  

  • Politiske spenninger i India som har ført til voldelige sammenstøt mellom studenter, sikkerhetsstyrker, og grupper utenfor campus, og juridiske og disiplinære tiltak mot myndighetskritiske studenter og akademikere.  
  • Pågående angrep på forskere og studenter i Tyrkia, som blir utsatt for arrestasjoner, forfølgelse og forbud mot ansettelser og utenlandsreiser for å ha signert en underskriftsaksjon for fred eller å bli assosiert med grupper eller individer som er mislikt av regjeringen  
  • Voldelige aksjoner mot dissenter i Sudan, hvor statlige myndigheter stengte ned universiteter og sikkerhetsvakter brukte arrestasjoner og til og med dødelige angrep til å stilne motstand blant studenter og akademikere under landsomfattende protester  
  • Økte angrep på på akademisk frihet i Kina, hvor aktører innen høyere utdanning blir straffet for å bryte med regjeringspartiet CCPs ideologi, og hvor såkalte «re-utdanningsleire» blir brukt til å fengsle studenter og akademikere fra minoritetsgrupper.  
  • En bølge av politisk press mot universiteter i Brasil, inkludert raid på campuser, trusler og angrep mot minoritetsstudenter, og lovgivning som truer universiteters virksomhet og kjerneverdier.  

Er du interessert i å lese mer? Last ned rapporten her.

Flere saker:

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Gjennom historien har modige mennesker tatt kampen for å redusere ulikheter i samfunnet, demokratisere land, forsvare miljøet og bekjempe undertrykkelse. Studenter har alltid gått i front, til tross for at de ofte blir utsatt for angrep av myndighetene.

Ny rapport: Students by day, rebels by night?

Ny rapport: Students by day, rebels by night?

Tittelen på rapporten viser til et sitat fra filippinske studentaktivister, som forteller om hvordan myndighetene i landet forsøker å fremstille studentene som fiender og dermed frata legitimiteten til aktivistene.