«Det er lettere å være åpen utenfor universitet»

«Det er lettere å være åpen utenfor universitet»

Det mener fire unge aktivister SAIH møtte i Yangon tidligere denne måneden. Til tross for at homofili er forbudt ved lov i Myanmar, finnes det aktører som jobber for å styrke LHBT personers rettigheter. En viktig arena for dette arbeidet er landets universiteter.

Myanmar har et lovverk som forbyr homofili. I straffelovens artikkel 377, forbys seksuell omgang «mot naturens orden». Selv om loven sjeldent brukes til straffeforfølgelse, gjør det at LHBT-personer ofte blir ansett som kriminelle, og utsatt for hets og trakassering. Religiøse og kulturelle normer utgjør også en utfordring. I den buddhistiske delen av Myanmar, blir for eksempel homofili sett på som en straff for synder begått i tidligere liv.

I denne konteksten jobber SAIHs partnerorganisasjon, Colors Rainbow (CRB) for å styrke LHBT-personers rettigheter. Deres mål er å redusere vold og diskriminering av LHBT-personer. Med støtte fra SAIH jobber de for å gjøre utdanningssystemet i Myanmar mer åpent og inkluderende. 

utbredt diskriminering ved universitetene

I begynnelsen av oktober, deltok programrådgiver i SAIH, Astrid Thomassen på et lederkurs i regi av CRB. Her fortalte fire unge aktivister om utbredt diskriminering av homofile og homofobe holdninger, ikke minst ved universitetene.

En av kursdeltagerne, Min Mahar fortalte om den gangen han arrangerte et åpent møte for å informere om LHBT og rettigheter på sitt universitet: 

- Jeg hadde gjort alt riktig og fått tillatelse til å holde møtet. Men da møtet skulle starte gikk strømmen. Dette var ikke tilfeldig. Dette opplevde vi som et tydelig varsel, men valgte likevel å gjennomføre møtet, forteller Min Mahar. I etterkant ble han fratatt ID-kortet sitt, uten en begrunnelse.

En av de andre kursdeltagerne, Chris forteller om sitt møte med skeive studenter: 

- Jeg ble invitert til å holde et informasjonsmøte om menneskerettigheter og LHBT ved et av universitetene i Mandalay. Her forsøkte vi å oppmuntre folk til å være åpne og akseptere seg selv som de er, men studentene jeg møtte opplever dette som vanskelig. De møter liten aksept for sin identitet, forteller Chris.

Paing valgte å avslutte sine studier:  

- Det er ikke lett å være åpen student. Jeg synes det var vanskelig å bli akseptert og valgte derfor å slutte på universitetet, forteller Paing.

Heldigvis finnes det lyspunkter. Alle SAIH snakket med mener at aksepten for LHBT-personer er økende blant unge studenter, og at det er lettere å være åpen i de store byene. I Yangon har det for eksempel flere år på rad blitt arrangert PRIDE, hvor CRB var en av hovedarrangørene. Det er også store forskjeller mellom universitetene.

Viktig seier - LHBT på pensum i grunnskolen

CRB arbeider aktivt med å gi lærere kunnskap om hva LHBT er og LHBT-personers rettigheter. Som den ledende organisasjonen på feltet, har CRB nå fått gjennomslag for at det skal gis kunnskap om LHBT på pensum på fjerde trinn i grunnskolen. Samtidig jobber de gjennom informasjonskampanjer, kurs og møter, for å få studenter til å forstå sin egen identitet og være støttende til andre LHBT-personer.  

Flere saker: