Regnbuenasjonen Sør-Afrika?

Regnbuenasjonen Sør-Afrika?

Sør-Afrika har 11 offisielle språk, seks farger i flagget og omtales ofte som regnbuenasjonen etter Apartheids fall i 1994. Men kan regnbuen også symbolisere en LHBT-inkluderende nasjon?

Fra forbud til kjønnsnøytral ekteskapslov

Under apartheid var ”homoseksuelle handlinger” forbudt og kunne bli straffet med opp til sju år i fengsel. Fram til slutten av 1980-tallet tvang det sørafrikanske militæret hvite homofile til medisinsk behandling og i enkelte tilfeller også kjønnskorrigerende behandling.

Etter apartheids fall har det vært mange gjennombrudd for LHBT-befolkningen i landet. Sør-Afrika ble det første landet i verden som grunnlovsfestet forbud mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering. I 2006 vedtok parlamentet med overveldende flertall, en kjønnsnøytral ekteskapslov. Nåværende president Cyril Ramaphosa, som ble valgt april 2019, blir av mange sett på som en mer progressiv og inkluderende president enn forgjengeren Jacob Zuma. 

Dessverre er det slik at Sør-Afrika er det fremste eksempelet på at det formelle lovverket i seg selv ikke er nok for å sikre rettighetene til landets innbyggere.

Situasjonen på bakken

Det er et stort gap mellom en svært progressiv grunnlov og en befolkning som delvis er preget av konservative holdninger, og hvor det er store ulikheter i tilgangen til offentlige tjenester og den beskyttelsen som grunnloven skal gi. Det er enorme økonomiske forskjeller i landet, stor arbeidsledighet og mange er utsatt for vold og kriminalitet. De siste årene har det vært en økning av hatkriminalitet rettet mot LHBT-personer, og særlig svarte, lesbiske kvinner og transpersoner har vært ekstra utsatt. 

Siya Hlongwa Sa Redigert

Siya Hlongwa, masterstudent ved Witwatersrand University.

Transpersoner svært utsatt

I Sør-Afrika er det mulig å få kjønnsbekreftende behandling og endre juridisk kjønn. Diskriminering er imidlertid utbredt, og for mange transpersoner blir det vanskelig å gjennomføre høyere utdanning. Dette ble også bekreftet da vi snakket med masterstudent, Siya Hlongwa på en konferanse i Johannesburg i oktober, om høyere utdanning og kjønnsmangfold. 

- I min masteroppgave på Witwatersrand-universitetet har jeg sett på hjemløshet blant studenter og hvordan dette påvirker transpersoner spesifikt. Svært mange studenter er hjemløse og krisesentrene er som oftest ikke tilrettelagt for transpersoner. Dette fører igjen til at mange studenter må avbryte studiene sine, forteller Hlongwa. 

I Sør Afrika samarbeider SAIH med blant andre Gender Dynamix, som jobber for kjønnsmangfold og rettigheter for transpersoner.

Utdanning for frigjøring?

SAIH sitt motto er “Utdanning for frigjøring”. Vi mener at høyere utdanning er et verktøy som kan gi innsikt i undertrykkende strukturer, og gjennom innsikt og organisering av studenter og akademikere kan man bryte ned undertrykkende strukturer. Det finnes en rekke organisasjoner i Sør-Afrika som jobber for LHBT-rettigheter. SAIH har siden 2010 samarbeidet med GALA, et kunnskapssenter som har spesialisert seg på dokumentasjon av LHBT-personers liv og rettighetskamp, og som tilbyr undervisningopplegg for elever og studenter.

- Vi har de siste 10 årene jobbet for å styrke skeive ungdommer som aktivister og menneskerettighetsforkjempere, og bruker blant annet kunst og kreative metoder for å nå ut til unge mennesker og forandrere undertrykkende tankesett, forteller daglig leder i GALA, Keval Harie. 

Våren 2020 lanserer SAIH sin politiske kampanje, som handler om koblingen mellom akademisk frihet og LHBT-rettigheter. Følg med på nettsidene våre på nyåret for oppdatert informasjon om kampanjen og hvordan du kan bidra.

Vårt arbeid

SAIH har tre partnere i Sør-Afrika, som alle jobber med seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SOGIE). Les mer her. 

Flere saker:

Skeives rettigheter: Framskrittene trues

Skeives rettigheter: Framskrittene trues

Muligheten til å være seg selv er ikke selvsagt for de av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet, skriver Sunniva Folgen Høiskar, leder i SAIH og Marte Øien, leder i NSO til Dagbladet.

Ny kampanje: Domino-effekten

Ny kampanje: Domino-effekten

Hva skjer når kunnskap blir forbudt? Ny kampanje fra SAIH setter fokus på den globale anti-gender bevegelsen og angrepene på akademisk frihet.