Dette skjedde i 2019

Dette skjedde i 2019

2019 har vært et viktig og begivenhetsrikt år for SAIH, våre partnerorganisasjoner og et internasjonalt nettverk av studentaktivister og engasjerte akademikere! Her er noen av mange høydepunkter fra året som har gått.

Ulstein ga sitt JA

I forbindelse med statsbudsjettet fikk SAIH et viktig gjennomslag: norsk bistand skal bidra til rettferdig tilgang til høyere utdanning. Dette er et resultat av SAIH sin kampanje “The perfect couple”, hvor vi inspirerte til et faglig samarbeid mellom Lånekassen og utviklingsminister Ulstein. 

Studentmobiliseringer i både Zimbabwe og Colombia 

Dette har også vært et tøft år mange steder i verden, og urolige tider i flere av våre partnerland i både sørlige Afrika og Latin-Amerika. I Zimbabwe har studenter, akademikere og fagforeningsaktivister vært under hardt press, men har fortsatt å mobilisere for et mer demokratisk samfunn. Det samme gjelder Colombia, hvor studentbevegelsen har vært sentral i massemobiliseringer for et mer demokratisk og rettferdig samfunn. 

Radi-aid goes corporate 

Radi-Aid-kampanjen har i en årrekke tatt opp hvordan bistandskommunikasjon har skapt stereotypier om det globale Sør. Også næringslivet profilerer seg på sosialt ansvar og veldedighet. I år lanserte vi derfor “Africa Corp”, et fiktivt afrikansk selskap som skal sende solcelle-drevne radiatorer til kalde nordmenn. Med det avslutter vi åtte år med Radi-Aid, kampanjen som traff en nerve da vi lanserte vår første satiriske video i 2012 med et afrikansk live aid-kor som fundraiset til Norge. Ressursene vil fortsatt være tilgjengelige for bruk på radi-aid.com.

Forsidebilde

Illustrasjon fra årets politiske kampanje.

Rekordoppslutning for Verdens Beste Nyheter For femte år på rad har vi i samarbeid med Changemaker og Spire gjennomført kampanjen Verdens Beste Nyheter med braksuksess. Ved hjelp av mer enn 600 frivillige har vi delt ut 150 000 aviser i over 50 steder i landet på kampanjedagen i september. Vi har gjennom hele året spredt gode nyheter gjennom nettavisa, holdt arrangementer og vært synlig i mediebilde. Det blir viktigere og viktigere å vise at det nytter å arbeide for en bedre verden, og at framskritt også finner sted. 2020 blir siste året SAIH er med på kampanjen, og vi gleder oss til å avslutte en epoke med et brak! 

Nye samarbeid i Myanmar

Myanmar er SAIHs nyeste samarbeidsland. I 2019 inngikk vi to nye avtaler som støtter etniske gruppers rett til høyere utdanning.

Fasiha Hassan og Fees must fall-bevegelsen vant Studentenes Fredspris 

'Fees must fall' er navnet på en bevegelse som startet i 2015 da universitetene i Sør-Afrika begynte å sette opp studieavgiftene og gjorde tilgangen til høyere utdanning enda vanskeligere. Dette førte til en rekke demonstrasjoner blant studenter over hele landet og har blitt stående som den største massemobiliseringen i Sør-Afrika siden kampen mot apartheid. Bevegelsen klarte å stoppe de foreslåtte økningene i studieavgifter i Sør-Afrika. Fasiha Hassan var en av lederne bak mobiliseringen og mottok i år studenteneter, en pioner på urfolksmetodikk og med fire campuser og fire undercampuser. URACCAN gs fredspris for arbeidet. 

URRACCAN 25 år! 

Vi var også tilstede på universitetet URACCANs 25-årsjubileumskonferanse i Nicaragua. SAIH har jobbet med URACCAN siden oppstarten, og siden da har universitetet vokst og utviklet seg til en av landets beste universiteir unge på den karibiske kysten muligheten til å bruke sine morsmål i studiene, og forsker på mange lokale forhold som ellers blir oversett.

Nei til utdanningsbistand til kommersielle utdanningsaktører

GPE (Global Partnership for Education) er verdens største utdanningsfond, og Norge har en styreplass i dette fondet. SAIH var observatør på deres styremøte i juni 2019, da de diskuterte om fondet kan gi støtte til kommersielle aktører. Takket være mobilisering fra en rekke silvilsamfunnsaktører fikk vi gjennomslag for at fondet ikke kan gi midler til kommersielle utdanningsaktører. 

Flere saker:

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter spiller en viktig rolle som forsvarere av menneskerettighetene. Men i skyggen av covid-19 har mange myndigheter skrenket inn for ytringsfrihet og demokrati.