SAIH søker kommunikasjonsrådgiver med teamlederansvar

SAIH søker kommunikasjonsrådgiver med teamlederansvar

SAIH er Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere. Vi jobber for at alle skal ha tilgang til god utdanning slik at de kan bidra til et mer rettferdig og inkluderende samfunn. Vi står bak kampanjer som Radi-Aid og Students At Risk.

SAIHs kommunikasjonsrådgiver har ansvar for at SAIHs arbeid, aktiviteter og politikk er synlig og fremmes aktivt gjennom ulike kommunikasjonskanaler – nettsider, sosiale medier, media, arrangementer og materiell. I tillegg til produksjon og redigering av tekst og visuelt materiell, har informasjonsrådgiver en viktig rådgivende rolle overfor resten av sekretariatet og støttefunksjon til arbeidsutvalget, som er SAIHs daglige politiske ledelse, i kommunikasjonsspørsmål.

Teamleder koordinerer kommunikasjonsarbeidet, herunder politisk påvirkning, i sekretariatet. Dette innebærer ansvar for planlegging, prioritering og ressursutnyttelse i tråd med organisasjonens vedtatte strategier og planer, koordinering av søknad og rapporteringsprosesser samt faglig oppfølging av teamets medlemmer. Personalansvaret for alle ansatte ligger hos daglig leder. Endringer i stillingsbeskrivelsen og nye oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Arbeidsoppgaver:

Teamledelse:

 • Delta i organisasjonens teamledergruppe
 • Bindeledd mellom politisk ledelse og kommunikasjonsteam
 • Lede informasjons- og påvirkningsarbeidet, herunder ansvar for budsjett- rapportering- og regnskapsoppfølging for teamets oppgaver
 • Planlegge og lede søknadsprosesser som er relevante for tilskudd til SAIHs informasjons- og påvirkningsarbeid
 • Overordnet ansvar for videreutvikling av organisasjonens informasjons- og påvirkningsarbeid i henhold til de føringer som legges fra SAIHs styrende organer

Nettsider og sosiale medier:

 • Arbeid med SAIHs nettsider. Dette innebærer bl.a. å ha ansvaret for sidenes redaksjonelle innhold, skrive og redigere nyhetssaker og saker fra våre partnere, koordinere oppdatering og publisering, samt jobbe med videreutvikling av nettsidene
 • Ansvar for sosiale medier. Dette innebærer bl.a. å koordinere innlegg og innholdsplaner, produsere visuelt materiell og følge statistikk og utvikling av kanalene
 • Mye av arbeidet med nettsider og sosiale medier skjer i samarbeid øvrige medlemmer av kommunikasjonsteamet

Kampanjearbeid:

 • Delta som rådgiver i utvalg for SAIHs kampanjer
 • Være prosjektleder for kampanjer der det er relevant
 • Utarbeide kampanjemateriell, kommunikasjonsplaner og annet
 • Kontakt og koordinering med kreative samarbeidspartnere

Mediearbeid:

 • Pressekontakt
 • Ansvar for innsalg av saker til media
 • Medieovervåkning og identifisering av saker hvor SAIH bør kommentere/komme på
 • Bidra i arbeid med kronikker og debattinnlegg
 • Pressebilder av SAIHs talspersoner

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring
 • Organisasjonserfaring
 • Erfaring med produksjon av tekst
 • Meget god framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med budsjett og rapporteringsarbeid
 • Kjennskap til feltet høyere utdanning og akademisk frihet
 • Erfaring med publisering på digitale plattformer 
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid og mediearbeid

I vårt kommunikasjonsarbeid jobber vi teambasert. Det betyr at ressurser og kompetanse må disponeres der det foreligger behov, men det betyr også at de ansatte får muligheter til å være involvert i flere ulike arbeidsområder. En må derfor påregne endringer i arbeidsoppgavene innenfor rammene av teamets ansvarsområde. 

Søknad sendes til stilling@saih.no. Søknadsfrist 10. mars 2019. Intervjuer vil gjennomføres fortløpende.

Tiltredelse så snart som mulig.

Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Milena Tevanovic, tlf. 95 97 44 84 eller mt@saih.no

SAIH omsetter årlig for 60 mill. kroner. Vi samarbeider med over 30 partnerorganisasjoner i 7 land i Latin Amerika, sørlige Afrika og Asia. Vi har 20 medarbeidere og tre frikjøpte tillitsvalgte som holder til i moderne lokaler i Miljøhuset i Oslo sentrum. I tillegg har vi fire medarbeidere som er utplassert hos partnerorganisasjoner gjennom Norec.

 SAIH har et nettverk av frivillige aktivister organisert i 11 lokale lag over hele landet. Vi har 52 medlemsorganisasjoner som representerer universiteter og høyskoler, studentdemokratier, arbeidstakerorganisasjoner og interesseorganisasjoner innenfor høyere utdanning.

Flere saker: