Lånekassen for utvikling!

Lånekassen for utvikling!

Ungdommer verden over blir forhindret fra å studere grunnet høye skolepenger og utilstrekkelige låneordninger. Nå vil SAIHs kampanje «The Perfect Couple» sørge for at utviklingsministeren og Lånekassen sammen gjør noe med problemet.

I mange land har høyere utdanning gått fra å være et offentlig gode til å bli noe studentene selv må betale for. Dette stenger ute de som ikke kan betale, og øker ulikhetene mellom fattig og rik globalt.

I økende grad blir studenter sett på som kunder som betaler for tjenester. Høyere utdanning beskrives som et elitegode, men vi vet selv godt fra Norge at god høyere utdanning må til for at barneskolene skal ha gode lærere, for at byråkratiet skal bestå av dyktige mennesker og for at vi skal kunne ha kunnskapsbasert politikk og offentlig debatt.

– Dersom vi skal nå bærekraftmålene trenger vi å satse på høyere utdanning globalt, sier Sunniva Folgen Høiskar, nestleder i SAIH.

– Norge bør gå i front for en helhetlig satsing på utdanningsløpet, og anerkjenne at høyere utdanning er et utviklingspolitisk verktøy som kan bidra til å bekjempe global ulikhet.

Løsningen er «Lånekassen for utvikling» – et unikt nytt program som SAIH foreslår at Norad etablerer under Kunnskapsbanken.

Her i Norge er Lånekassen viktig for å sikre rettferdig og lik tilgang til høyere utdanning. Lånekassen har bidratt til at høyere utdanning har gått fra å være et privilegert gode for de få til å være tilgjengelig for alle, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.

Gjennom Lånekassen for utvikling kan Lånekassen tilby råd, ekspertise og opplæring til andre land som ønsker å skape bedre lån- og stipendordninger. Vi håper utviklingsminister Dag Inge Ulstein og Lånekassen vil se nærmere på en slik mulighet. 

Det er på tide at utviklingsministeren byr opp Lånekassen til dans. De er «The Perfect Couple». Vi har tro på dere!

Les mer på www.lånekassaforutvikling.no!

Flere saker: