Nytt angrep på menneskerettighetsforkjempere i Colombia

Nytt angrep på menneskerettighetsforkjempere i Colombia

Brev fra Colombiaforum til Utenriksdepartementet etter angrepet på flere menneskerettighetsforkjempere i Cauca i Colombia, deriblant våre partnere i PCN. 

De undertegnede organisasjonene i Colombiaforum ønsker igjen å ytre vår bekymring for den alvorlige menneskerettighetssituasjon i Colombia, spesielt for landets sosiale ledere. 

Lørdag 4. mai i Santander de Quilichao, Nord-Cauca, åpnet en væpnet gruppe ild mot miljø- og menneskerettighetsforkjemperen Francia Marquez og andre ledere og medlemmer på møtet til lokalsamfunnsstyret Aconc (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca) og PCN (Proceso de Comunidades Negras). Etter en 15 minutters skuddutveksling mellom den væpnede gruppen og livvaktene til de sosiale lederne, ble alle deltakerne evakuert med livet i behold. Tre livvakter ble såret under dette drapsforsøket, som er det siste i en bekymringsfull trend av økende trusler og angrep på grasrotsorganisasjoner og sosiale ledere i Colombia. Colombiaforums medlemmer opplever at mange av våre partnerorganisasjoner rammes av denne trenden.  

Francia Marquez besøkte Norge i oktober 2018 som en av hovedappellantene på Globaliseringskonferansen og som innleder på «Sammen for fred i Colombia»-konferansen. Marquez møtte også den norske utenrikstjenesten under sitt besøk og la vekt på den prekære situasjonen til menneskerettighetsforkjempere i det rurale Colombia som ønsker å se en vellykket helhetlig implementering av fredsavtalen. Sofía Garzón fra PCN som også ble beskutt, besøkte Norge i 2014. PCN er partner både med Norsk Folkehjelp og SAIH. 
Colombias Ombudsmann (Defensoría del Pueblo) har registrert 972 alvorlige trusler mot sosiale ledere mellom mars 2018 og februar 2019 - en økning på 47% fra tilsvarende periode året før. Colombianske myndigheter ble varslet i forkant om alvorlige drapstrusler i 73% av tilfellene hvor truede sosiale ledere har mistet livet. Så langt i år har 25 sosiale ledere blitt drept ifølge Ombudsmannen. 

De mest alvorlige sikkerhetstruslene oppleves hovedsakelig i områdene sterkest rammet av den interne konflikten. Dette kommer tydelig fram i siste rapport fra FNs menneskerettsråd om situasjonen i Colombia. Rapporten slår fast at manglende implementering av fredsavtalen er en av hovedårsakene for at drap og trusler mot sosiale ledere fortsatt finner sted i landet. 

Francia Marquez mottok Goldman miljøprisen i 2018 for sin kamp for bevaringen av miljøet og lokalbefolkningens råderett over egne territorier. Regjeringens utvinningspolitikk gjør at både store selskaper og kriminelle grupper har økt interesse for å utvinne naturressursene, noe som fører til ytterligere konflikt og spenning med berørte lokalsamfunn. Attentatet mot Francia Marquez skjedde mens hun og andre sosiale ledere forberedte et møte med den colombianske regjeringen 8. mai. På møtet skal de diskutere råderetten og utvinningsproblematikken med sentrale myndigheter.

 
De undertegnede organisasjonene ber den norske regjeringen: 
1. Insistere på en reell oppfølging og fortgang i implementeringen av fredsavtalen med FARC, samt gjenopprettelse av fredsforhandlingene med ELN. 

2. Stille seg bak anbefalingene fra FNs siste rapport om menneskerettighetssituasjonen i Colombia, og insistere på at Colombias myndigheter tar i bruk disse anbefalingene.

 3. Støtte lokalsamfunn og grasrotorganisasjoner i deres krav om beskyttelsesstrategier med fokus på forebyggende tiltak og motvirke straffrihet gjennom uavhengige etterforskninger for å bedre takle de strukturelle årsakene som genererer risiko. 

Vennlig hilsen Colombiaforum: 

 • Caritas Norge 
 • Det Norske Menneskerettighetsfond
 • FOKUS 
 • Health and Human Rights Info 
 • Latin-Amerikagruppene i Norge 
 • Magdalena Norway 
 • Norges Røde Kors 
 • Norsk Folkehjelp 
 • PBI Norge 
 • Redd Barna
 • SAIH 
 • Stiftelsen Karibu 
 • Støttegruppen for Fred i Colombia 

 
 

Flere saker: