Takk for et godt årsmøte!

Takk for et godt årsmøte!

SAIHs årsmøte 2019 gikk av stabelen på OsloMet 26.-27. april. Vi takker alle medlemmer for godt oppmøte, gode debatter og innspill til hva SAIH skal arbeide med i den kommende perioden!

Årsmøtet vedtok tema for politisk kampanje, resolusjoner, revidert budsjett, årsrapport 2018 og handlingsprogram, i tillegg til å velge nye tillitsvalgte. Dette ble vedtatt:

Ny politikk

Resolusjoner

· Skatterettferdighet for å sikre tilgang til god utdanning!

· Mot fragmentering av utdanningsfinansiering

· Interseksjonalitet i SAIHs utviklingssamarbeid

· SAIH fordømmer nedleggelsen av kjønnsstudier ved ungarskeuniversiteter

·Avkolonisering av høyere utdanning (oppdatert)

· Lik tilgang til høyere utdanning, også i Norge!

· Stans Hydros angrep på forskningsbaserte ytringer – støtt akademisk frihet i Brasil!

· Kriminalisering av studentaktivisme i Honduras

Politisk kampanje 2020

·       Diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk - utdanning som løsning

 

Nytt handlingsprogram

· Handlingsprogram for SAIH 2019-2020

Nye vedtekter

· Vedtekter

Nye tillitsvalgte

Arbeidsutvalget:

Sunniva Høiskar (leder)

Rebekka Ringholm

Marte Mørk


Styret:

Sunniva Folgen Høiskar

Rebekka Ringholm

Marte Mørk

Beathe Øgård (fri plass)

Marianne Jahre (fri plass)

Susan Johnsen (fri plass)

Inga Marie Nymo Riseth (fri plass)

Håkon Fottland (akademikermedlem)

Torgeir Lebesbye (vara for akademikermedlem)

Hanna Flood (vara for fri plass)

Representant for Norsk Studentorganisasjon og vara for denne (velges av NSO)

Katrine Ringhus (ansattrepresentant)

Kjersti Jahnsen Mowe (vara for ansattrepresentant)

 

Informasjonskomiteen:

Agnes Isabella Dorich Roya Shahibzadeh Sveinung Brandsøy Synnøve Kristine Moe


Landsrådet:

Landsomfattende studentorganisasjoner: Ole Marius Svendsen (NITO-studentene)

Landsomfattende studentorganisasjoner: Line Korsmo (Norsk Studentorganisasjon)

Akademikermedlemmer: Sverre Daniel Gaupås (Universitetet i Stavanger)

Høyeste studentorgan ved læresteder: Eira Garrido (SP-UiB)

Høyeste studentorgan ved læresteder: Marie Sivertsen (SP-UiT)

Lokallagsrepresentanter: Aji Cham (SAIH Stavanger)

Lokallagsrepresentanter: Kaja Anthonsen (SAIH Kristiansand)

Lokallagsrepresentanter: Tina Jenssen (SAIH Bergen)

Lokallagsrepresentanter: Selma Bratberg (SAIH Bislet)

Lokallagsrepresentanter: Marte Laundal (SAIH Tromsø)

Lokallagsrepresentanter: Lina Naoroz Bråten (SAIH Trondheim)

Lokallagsrepresentanter: Ekin Baris Sah (SAIH-Bodø)

Fri plass: Hector Ulloa (SAIH Bergen)

Vara 1: Laura Liberatore (SAIH Blindern)

Vara 2: Linn Chloe Hagstrøm (SAIH Ås)

Vara 3. Agnes Lenz Mathiasen (SAIH Blindern)

 

Kontrollkomiteen:

Mikael Østhus Schärer 

Espen Aleksander Evjenth 

Kari Anette Lindemann

Jorunn Føllesdal (vara)

 

Valgkomiteen:

Kristine Bjartnes, Ingrid Vonen og Sigrun Haugdal Hitland


Flere saker:

VERDENS BESTE NYHETER I SKOLEN

VERDENS BESTE NYHETER I SKOLEN

Vil du hjelpe oss å lage et undervisningsopplegg som du selv vil bruke? Verdens Beste Nyheter skal utvikle undervisningsmateriell som skal lanseres høstsemesteret 2020.