Nei, verden går ikke til helvete!

Nei, verden går ikke til helvete!

På nesten alle områder går verden framover. Det er likevel et område hvor det går i motsatt retning: klima og miljø. Vi befinner oss i en klima- og miljøkrise, og vi er på etterskudd. Samtidig opplever vi en bølge med klimaopprør og framtidshåp, men også en bølge av framtidspessimisme og følelsen av at det uansett ikke nytter. Vår eksistens er avhengig av at den første bølgen trumfer.

Smittende krav om endring

I år har vi vært vitne til fire nasjonale klimastreiker hvor mer enn 60 000 unge har deltatt. Det samme ser vi i over 160 land når alle verdens kontinenter samles for global streik og millioner tar til gatene for å kreve klima- og miljøhandling. Det er de unge som tar de store eksistensielle spørsmålene vi nå står overfor og krever grunnleggende endring og modig handling for å oppnå en bærekraftig og rettferdig verden.

Vi unge har skjønt noe essensielt: vi har ikke tid til å ikke ha framtidshåp, å miste troen på at endring er mulig er ikke et alternativ. Krisetilstander kan fort framkalle pessimisme, manglende handlekraft og apati. Men det tvinger oss også til å måtte se positivt på framtida, være solidariske, jobbe sammen og ha troa på endring. Klimastreikene har vist oss kraften av dette. 

I en ny undersøkelse gjennomført for Norad sier nå 1 av 4 over 18 år at ungdommens arbeid for klima og miljø har gjort dem mer bevisst på klimaendringene. Vi har alle byggeklossene vi trenger for å kunne forhindre at klima- og miljøendringene gir katastrofale konsekvenser. Det tar tid å endre verden, derfor er det viktig hva vi gjør og tenker akkurat nå. 

Verden går bedre enn vi tror

Verden har tidligere løst globale problemer, og har vært gjennom en utvikling man tidligere ikke trodde var mulig – vi kan og gjøre det igjen. Majoriteten av verdens befolkningen lever nå i mellominntektsland, forventet levealder globalt er over 70 år og 8o prosent av alle verdens barn blir vaksinert. Lista er lang. Dette har de fleste av oss ikke fått med oss. Undersøkelsen som Norad publiserte i fjor viser at vår kunnskap om verden er uoppdatert, og vi tror systematisk at det går mye dårligere enn det faktisk gjør.

Dette er farlig fordi om vi tror verden aldri går bedre, glemmer vi at framgang og endring er mulig. Det skjer hele tiden, men de positive og konstruktive nyhetene om internasjonal utvikling skaper sjelden overskrifter. Mer enn noen gang trenger vi oppdatert og nyansert kunnskap om utvikling vi har vært og er vitne til, for å huske på at endring og framskritt er mulig. Verdens Beste Nyheter setter fokus på små og store endringer som redder verden litt – både de mer langsiktige trendene og nyskapende løsninger. Ved å dele informasjon om framgang i verden ønsker vi å være en motvekt mot apati, frykt og håpløshet. Fordi det har vi ikke tid til. Det har streikende unge forstått, og det er på tide at resten av samfunnet melder seg på. I dag deler vi derfor ut 150 000 aviser i hele landet. Der kan du blant annet lese om klimastreikenes betydning, at verden aldri har vært bedre for barn og unge og om droner som frakter medisiner. Vi håper at du tar med deg et eksemplar, blir inspirert av alle de positive framskrittene og tar med deg motivasjon og troen på at en bedre verden er mulig. Fordi det trenger vi for at riktig bølge trumfer. 

Denne artikkelen stod først på trykk i Klassekampen, 27.9.2019. 

Flere saker:

​Bli med på kampanjen!

​Bli med på kampanjen!

Vil du være med og knuse myter, opplyse folk og deg selv om framgangen i verden og lære mer om positive ting som skjer i utviklingsland? Da trenger vi deg med på laget!