Ulstein ga sitt ja: norsk bistand skal bidra til rettferdig tilgang til høyere utdanning

Ulstein ga sitt ja: norsk bistand skal bidra til rettferdig tilgang til høyere utdanning

Lånekassen for utvikling: norsk bistand vil tilby ekspertisen til den norske Lånekassen for å sikre
rettferdig tilgang til høyere utdanning internasjonalt. 

I mars lanserte SAIH – Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond kampanjen og NSO – Norsk Studentorganisasjon den humoristiske kampanjen, The perfect couple: Lånekassa for utvikling. Målet var å fremme faglig samarbeid mellom Utviklingsminister, Dag Inge Ulstein og Lånekassen, for å bidra til økt tilgang til høyere utdanning internasjonalt. Torsdag gav Utviklingsministeren sitt ja:

- Lånekasse for utvikling er en glimrende ide. Jeg er sikker på at Norge har bygget opp kunnskap og erfaring som det vil være stor etterspørsel etter. Jeg har derfor satt i gang et arbeid med sikte på å etablere faglig samarbeid om studiefinansiering. Det får vi til!

En viktig del av norsk bistand er institusjonelle partnerskap, kunnskapsdeling og - overføring der hvor Norge har særskilt kompetanse eller etterspurt erfaring. Norge har et sterkt fagmiljø på studiefinansiering – ikke minst knyttet til Lånekassen. Gjennom Lånekassen for utvikling kan Norge tilby faglig hjelp og råd til land som ønsker å bygge opp et bedre studentfinansieringssystem.

Leder i SAIH, Sunniva Folgen Høiskar og leder i NSO, Marte Øien berømmer ministeren for å omfavne en mer helhetlig satsning på utdanningsløpet:

- Høyere utdanning er et viktig verktøy for å bekjempe ulikhet globalt. Med dette initiativet kan vi gjøre høyere utdanning tilgjengelig for flere, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Behovet for bedre studiefinansiering er stort, og det er fint at Norge kan bidra, sier Leder i SAIH, Sunniva Folgen Høiskar.

- Dette er en fantastisk nyhet fra regjeringen som SAIH og den norske studentstemmen har klart å få gjennomslag for. Vi er stolte over at Norge skal være i front for bærekraftsmålene slik at flere enn bare norske studenter skal kunne ha en lånekasse, sier Marte Øien, leder for NSO.


Les mer om SAIHs kampanje, her.

Flere saker:

Lånekassen for utvikling!

Lånekassen for utvikling!

Ungdommer verden over blir forhindret fra å studere grunnet høye skolepenger og utilstrekkelige låneordninger. Nå vil SAIHs kampanje «The Perfect Couple» sørge for at utviklingsministeren og Lånekassen sammen gjør noe med problemet.