Velkommen til høstsamling!

Velkommen til høstsamling!

13. -15. september er det tid for SAIHs høstsamling - et av årets høydepunkter. Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering, spennende gjester og mye moro. 

SAIHs Høstsamling 2019 finner sted på idylliske Strandheim Leirsted på Nærsnes, 13.-15. september. Samlingen er åpen for SAIHs lokallagsaktivister, studentdemokratier og øvrige medlemmer av SAIH.

Det blir en god blanding av faglige innledninger, kreativ utvikling og sosialt samvær. Vi vil gi innføring i hva SAIH jobber med, skolering i noen av våre temaområder, samt andre kurs og workshops for bl.a. å diskutere høstens Radi-Aid-kampanje. På samlingen får du muligheten til å bli kjent med engasjerte aktivister og medlemmer fra hele landet, samt årets FK-deltagere og representanter fra SAIHs internasjonale partnere.

DELTAGELSE

SAIH dekker utgifter knyttet til overnatting og mat for lokallagsaktivister, mens reiseutgifter dekkes av det aktuelle lokallaget. Hvert lokallag kan sende maks seks deltakere (avklares internt før påmelding). Dersom flere ønsker å delta, ta kontakt med oss på epost: nestleder@saih.no, så får dere beskjed straks påmeldingsfristen er gått ut om det er ledige plasser. Øvrige deltagere betaler 500 kroner for å delta på samlingen, fra fredag til søndag. Dette inkluderer alle utgifter knyttet til mat og overnatting, eksklusive reiseutgifter.

Dersom dere har noen spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt. Praktisk informasjon vil bli sendt de som er påmeldt når det nærmer seg.

Vennligst merk at påmeldingen til høstsamlingen er bindende. Dersom du er hindret fra å delta oppfordres du til å ta kontakt med oss så snart som mulig. Merk også at du er ansvarlig for utgifter tilknyttet din deltagelse på samlingen dersom du ikke møter opp og ikke kan vise til gyldig legeerklæring eller lignende. 

På SAIHs samlinger skal det være hyggelig og trygt å delta for alle, og vi forventer at deltakere har satt seg inn i SAIHs etiske retningslinjer. 

Påmeldingsfrist: Tirsdag 3. september.

MELD DEG PÅ HER 

Img 3285

WELCOME TO SAIH`S FALL GATHERING!

SAIH’s Fall Gathering takes place at idyllic Strandheim Leirsted at Nærsnes, 13th-15th of September. The gathering is open for SAIH`s local chapter activists, student democracies and other members of SAIH.

The weekend will be a good mix of presentations, creative development and fun. We will give an introduction to SAIH`s work, presentations of SAIH topics and other courses and workshops to discuss this year’s Radi-Aid campaign and more. At the Fall Gathering you get the chance to meet engaged activists and members from the whole country and representatives from SAIH's international partners / our new FK-participants.

PARTICIPATION

SAIH covers expenses related to food and accommodation for local chapter activists, while travel expenses is covered by the local chapter. Each local chapter can send up to six participants (clarified internally before registration). If more people want to join - contact us by email: nestleder@saih.no. Participants who are not from local chapters, pay 500 kroner to participate from Friday to Sunday. This includes all expenses related to food and accommodation, excluding travel expenses.

If you have any questions, please do not hesitate to ask. Further practical information will be sent to those who have registered.

Please note that the sign-up to the Winter Gathering is binding. If you are hindered from participating please notify us as soon as possible. Please also note that you will be held responsible for any expenses in relation to your participation if you don't attend and fail to provide a valid medical certificate or similar.

At SAIH events everyone should have a good time and feel safe, and we expect participants to become familiar with SAIHs ethical guidelines.

Deadline to sign up: Tuesday September 3rd 

SIGN UP HERE 

Flere saker:

Consultancy - Mid-term evaluation

Consultancy - Mid-term evaluation

The Norwegian Students and Academics International Assistance Fund (SAIH) is seeking a consultant/consultancy team to undertake a mid-term evaluation of our development cooperation work funded by NORAD for the period 2018-2021. 

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Tierne fra norske studenter er viktige bidrag til SAIH sitt arbeid for høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Vintersamling 2020

Vintersamling 2020

SAIH ønsker velkommen til årets vintersamling, 21. – 23. februar på Utøya. Påmeldingsfrist 10. februar.