Positive nyheter for LHBT-personer i Myanmar

Positive nyheter for LHBT-personer i Myanmar

En ny undersøkelse viser at befolkningen i Myanmar langt på vei støtter likestilling for LHBT-personer. Det gir håp om at landets LHBT-fiendtlige lovverk kan bli endret.

Søndag 8. november ble det gjennomført et historisk valg i Myanmar: for første gang stilte en åpen homofil kandidat til et sete i Parlamentet. Og det i et land som kriminaliserer homofili.

En landsomfattende undersøkelse, viser tydelig at lovverket ikke gjenspeiler folks holdninger. Bak undersøkelsen står SAIHs partnerorganisasjon Colors Rainbow og organisasjonen &PROUD, som begge jobber for å styrke LHBT-personers vilkår i det svært konservative og konfliktfylte landet.

— Dette er godt nytt for størstedelen av LHBT-personer i Myanmar, som utgjør en utsatt minoritet. Samtidig sier ikke disse overordnede resultatene noe om hvorvidt holdningene til LHBT-personer endrer seg med religion og etnisitet, og viser dermed ikke hele bildet. Det må vi også ta i betraktning når vi ser på slike holdningsundersøkelser, sier Sunniva Folgen Høiskar, leder i SAIH.

Myanmar er et samfunn med store skiller, konflikter og menneskerettighetsbrudd på tvers av etnisitet og religion. Det kanskje mest kjente eksempelet er folkemordet som Rohingyaene utsettes for i den nordlige delen av landet.

Les også: Væpnede konflikter og vilkårlige arrestasjoner truer det demokratiske valget i Myanmar.

Vil endre diskriminerende lovverk

Insta Should It Be Legal Nettsider

Undersøkelsen utgjør Myanmars mest omfattende og frittstående studie om holdninger til LHBT-personer. Det mest fremtredende funnet var at 74 prosent av respondentene ikke var enige i kriminaliseringen av LHBT-personer, noe som indikerer at befolkningen vil være positiv til en lovendring.

Nestleder i Colours Rainbow, Hla Myat Tun sier dette om resultatene:

— Vi forventet ikke å se så stor aksept og støtte i befolkningen. Jeg ble veldig overrasket og samtidig veldig motivert. Dette viser effekten arbeidet vårt har hatt i Myanmar de siste syv årene. Jeg er veldig stolt av Colors Rainbow og hele LHBTIQ-bevegelsen.

Undersøkelsen gir ny innsikt som kan bidra til å styrke det strategiske arbeidet for å skape større aksept og støtte til LHBT-samfunnet i landet.

— Vi ønsker å bruke resultatene til å utvikle kampanjer for å bekjempe diskriminering og endre lovverket i Myanmar, sier Tun.

Ikke like stor aksept i nære relasjoner

Nett Who Do You Accept

Undersøkelsen viser samtidig at det er mye som gjenstår i kampen for inkludering av LHBT-personer. Selv om hele 81 prosent av befolkningen sier seg enige i utsagnet "Jeg mener at LHBT-personer fortjener likestilling og likebehandling akkurat som alle andre i Myanmar", er 31 prosent av folket ikke enig i den mer personlige uttalelsen "Jeg godtar og støtter LHBT-personer".

Folks holdninger endrer seg altså markant når det er snakk mennesker i nære relasjoner. Det er én ting å uttrykke aksept for LHBT-personer generelt, men noe annet når det gjelder noen du står nær. En av to respondenter ga uttrykk for at de ikke kunne akseptere at deres eget barn var LHBT.

Undersøkelsen demonstrerer behovet for kampanjer og en innsats som jobber frem en mer ubetinget støtte til LHBT-personer, ikke minst i det private liv. Likevel indikerer dataene en utbredt tro på LHBT-personers rett til å bli behandlet med verdighet og respekt.

En fullstendig rapport som inneholder alle funnene i undersøkelsen vil bli utgitt i januar 2021.

I den første versjonen av denne teksten tok vi ikke med det faktum at resultatene vi her omtaler ikke viser variasjoner knyttet til etnisitet eller religion. Det beklager vi. Dette ble lagt til 23.11.20.

Flere saker:

Skeives rettigheter: Framskrittene trues

Skeives rettigheter: Framskrittene trues

Muligheten til å være seg selv er ikke selvsagt for de av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet, skriver Sunniva Folgen Høiskar, leder i SAIH og Marte Øien, leder i NSO til Dagbladet.