Ny evaluering anbefaler videreføring av Students at Risk

Ny evaluering anbefaler videreføring av Students at Risk

– ­­­Dette er en viktig anerkjennelse av ordningen og en seier for forfulgte studenter over hele verden, sier SAIH-leder Sunniva Folgen Høiskar.

Students at Risk er det beste verktøyet vi har for å hjelpe studenter som blir nektet å fullføre utdanningen sin fordi de kjemper for sine rettigheter, sier Øien.

30. april kom en ny evaluering av Student at Risk-ordningen, gjennomført av analyseselskapet ideas2evidence på vegne av Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Leder av SAIH, Sunniva Folgen Høiskar er svært glad for at evalueringen gir en tydelig anbefaling om å videreføre ordningen:

- De siste årene har vi sett at rommet for sivilsamfunnsaktører blir mindre og at autoritære land bruker stadig mer sofistikerte metoder for å undertrykke menneskerettighetsforkjempere som studentaktivister, sier Høiskar.

Norsk Studentorganisasjon var også en pådriver for ordningen, og leder Marte Øien mener funnene i evalueringen er fantastiske nyheter:

- Evalueringen viser at ordningen fungerer og at den må bli permanent, slik at vi kan videreutvikle programmet. Students at Risk er det beste verktøyet vi har for å hjelpe studenter som blir nektet å fullføre utdanningen sin fordi de kjemper for sine rettigheter. Rettigheter vi tar for gitt i Norge. Dette må Norge være på å støtte i resten av verden.

Viktig anerkjennelse som menneskerettighetsforkjempere

Nå håper vi at utenriksministeren følger anbefalingene og gjør ordningen permanent, sier Høiskar.

Evalueringen anbefaler at ordningen integreres bedre i Norges arbeid for menneskerettighetsforkjempere. Studentaktivister risikere ofte liv og helse, og egen studiefremtid, for et mer rettferdig samfunn. Samtidig mangler de den beskyttelsen mange andre menneskerettighetsforkjempere har gjennom internasjonalt lovverk og ordninger, og har ofte mindre ressurser til å organisere seg.

- Det er positivt at evalueringen setter Students at Risk-ordningen inn i en større kontekst. Det er alt for liten anerkjennelse og oppmerksomhet rundt den viktige rollen studenter spiller som menneskerettighetsforkjempere. Students at Risk er den eneste beskyttelsesmekanismen disse har. Nå håper vi at utenriksministeren følger anbefalingene og gjør ordningen permanent, sier Høiskar.

Også midtveisevalueringen i 2017 konkluderte med at ordningen fungerer godt.

Trenger mer forutsigbarhet

Students at Risk ble etablert som en pilotordning av Utenriksdepartementet i 2014. Ordningen gir studenter som har blitt utvist, forfulgt eller fengslet i hjemlandet grunnet sitt politiske engasjement mulighet til å studere i Norge. Siden oppstarten har 52 studenter deltatt. De siste tre årene har finansieringen vært for kun ett år av gangen, noe evalueringen peker på at vanskeliggjør arbeidet for å styrke ordningen.

- Dette er et komplekst program hvor både UDI, DIKU, Nokut og de ulike høyere utdanningsinstitusjonene er involvert. Dersom vi kan planlegge for flere år frem i tid, vil prosessen bli bedre for alle involverte, også de nominerte studentene, sier Høiskar.

En midlertidig trygg havn

Et viktig resultat som løftes frem i rapporten er at de fleste studentene som har deltatt har blitt viktige endringsaktører i hjemlandet på ulike måter, enten de har kunnet reise hjem eller ikke, avslutter Høiskar.

Ett av målene ved ordningen, er at studentene vender hjem etter at utdannelsen er fullført. Blant studentene som har fullført så langt, har kun halvparten returnert til hjemlandet. Ifølge evalueringen er det for tidlig å konkludere rundt dette. I det første opptaket var det for eksempel langt flere studenter fra såkalte «røde land», land med høyere risiko, sammenlignet med senere opptak.

- Situasjonen i hjemlandene til studentene kan både bedre seg og forverre seg under studieoppholdet i Norge, så situasjonen er ulik for hver student. SAIH ønsker at så mange som mulig reiser hjem igjen etter studiene for å fortsette sitt viktige arbeid, gitt at det er trygt. Det er viktig for oss at studentene som deltar kommer styrket ut av ordningen. Et viktig resultat som løftes frem i rapporten er at de fleste studentene som har deltatt har blitt viktige endringsaktører i hjemlandet, enten de har kunnet reise hjem eller ikke, avslutter Høiskar.

Les hele evalueringen, her.

Flere saker:

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter spiller en viktig rolle som forsvarere av menneskerettighetene. Men i skyggen av covid-19 har mange myndigheter skrenket inn for ytringsfrihet og demokrati.

7 dager med massive demonstrasjoner i Colombia

7 dager med massive demonstrasjoner i Colombia

Tusenvis av mennesker protesterer i byer og bygder rundt om i Colombia, i det som betegnes som den største sosiale mobiliseringen i landet siden 70-tallet. Studenter og ungdom over hele landet er mye av drivkraften bak protestene, og det som gjentas i alle marsjer og utrop: ” Nok er nok – vi er ikke redde lenger!”