HØSTSAMLING 2020

HØSTSAMLING 2020

11.-13. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling. Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro.

*English below

SAIHs Høstsamling 2020 finner sted Strandheim Leirsted utenfor Oslo. Samlingen er åpen for SAIHs lokallagsaktivister, studentdemokratier og øvrige medlemmer av SAIH.

Her kan du vente deg en god blanding av faglige innledninger, kreativ utvikling og sosialt samvær. På samlingen får du muligheten til å bli kjent med engasjerte aktivister og medlemmer fra hele landet, ikke minst årets Norec-deltagere.

DELTAGELSE

På grunn av korona-situasjonen må vi begrense antall deltagere til årets høstsamling. SAIHs lokallag inviteres derfor til å registrere opptil 4 deltagere hver (avklares internt før påmelding). Dersom flere ønsker å delta, ta kontakt med oss på epost: nestleder@saih.no, så får dere beskjed straks påmeldingsfristen har gått ut om det er ledige plasser.

OBS! Folk som har vært på reise utenfor Norge inntil 10 dager før samlingen finner sted, kan ikke delta på samlingen. Folk som er i karantene eller har symptomer kan heller ikke delta. Mer informasjon om smitteverntiltak blir delt i forkant av samlingen.

SAIH dekker utgifter knyttet til overnatting og mat for lokallagsaktivister, mens reiseutgifter dekkes av det aktuelle lokallaget. Øvrige deltagere betaler 500 kroner p.p. for å delta. Dette inkluderer alle utgifter knyttet til mat og overnatting, eksklusive reiseutgifter.

Praktisk informasjon om reise, program og smittevern vil bli sendt de som er påmeldt. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss per epost: nestleder@saih.no.

Fyll ut påmeldingsskjema nederst på siden. Påmeldingsfrist onsdag 2. september.


FALL GATHERING 2020

15th of September. The gathering is open for SAIH`s local chapter activists, student democracies and other members of SAIH.

The weekend will be a good mix of presentations, creative development and fun. At the Fall Gathering you get the chance to meet engaged activists and members from the whole country and this year’s Norec-participants.

PARTICIPATION

Due to the corona situation, we have to limit the number of participants. Our local chapters are therefore invited to register no more than 4 participants each (clarified internally before registration). If more people want to join - contact us by email: nestleder@saih.no.

NOTE! People who have been traveling outside Norway within the last 10 days before the gathering, cannot participate. People who are in quarantine or have symptoms, are also not allowed to participate. More information about measures for infection control will be shared with participants before the gathering.

SAIH covers expenses related to food and accommodation for local chapter activists, while travel expenses is covered by the local chapter. Other participants pay 500 kroner to participate. This includes all expenses related to food and accommodation, excluding travel expenses.

Further information regarding travel, program and infection control, will be sent to those who have registered. If you have any questions, contact us by email: nestleder@saih.no

At SAIH events everyone should have a good time and feel safe, and we expect participants to become familiar with SAIHs ethical guidelines.

Sign up deadline: Wednesday September 2nd


påmelding / sign up

Which days would you like to participate
Which meals would you like?
Do you have any food allergies, preferences, etc
Do you understand Norwegian
I agree that my photo taken by SAIH's photographer(s) may be used freely by SAIH online as part of the organization's information activities
SAIH’s Fall Gathering shall be a safe place for all participants. Take care of each other and make sure you are inclusive and treat fellow participants with respect. We have zero tolerance for harassment and discrimination. If you experience serious conditions or behavior that violate our guidelines, we encourage you to report. In this way we can combat discrimination, harassment, unacceptable behavior and defaults. Do you want to read about SAIH's whistleblowing routines (unfortunately yet only in Norwegian), you can find more information here.

SAIH's privacy notice can be found here.


Flere saker:

Students at Risk videreføres

Students at Risk videreføres

Regjeringen har vedtatt å videreføre Students at Risk. - Dette er en viktig seier for modige studentaktivister verden over, som trenger denne ordningen mer enn noen gang, sier SAIH-leder Sunniva Folgen Høiskar.

«Fuck the military coup»

«Fuck the military coup»

«You are messing with the wrong generation” står det på flere av plakatene i de enorme protestene som pågår over hele Myanmar etter militærkuppet. Men ingen er udødelig.