Vi søker utvalgsmedlemmer

Vi søker utvalgsmedlemmer

Vil du være med å forme fremtidens SAIH?

I perioden 2020-2021 skal SAIH utvikle to nye strategier, revidere organisasjonens lokallagshåndbok og utvikle en politisk kampanje til våren 2021. For å gjennomføre arbeidet med disse fire prosjektene søker SAIH nå medlemmer til fire forskjellige utvalg. Å sitte i et utvalg er en av de mest direkte måtene man kan ta del i å forme SAIH for fremtiden, og vi håper du vil søke!

Å sitte i et utvalg er åpent for alle, og representanter fra SAIHs medlemsorganisasjoner (inkludert lokallag) oppfordres spesielt til å søke. Det vil for alle utvalgene legges opp til en blanding av digitale og fysiske møter (med mulighet for digital deltakelse).

Utvalg for ny strategi for kommunikasjon

SAIHs gjeldene strategi for kommunikasjon utgår i 2021, og ny strategi skal derfor legges frem til behandling på årsmøtet i april 2021. Utvalget skal definere målsettingene i SAIHs kommunikasjonsarbeid, samt de tematiske satsningsområdene til organisasjonen. Den ferdige strategien vil også ligge til grunn for SAIHs tilskuddssøknader for midler til utviklingssamarbeidet. Her kan du lese gjeldene strategi.

Utvalgsmedlemmene må påregne ett til to møter i måneden, samt noe arbeid mellom møtene. Utvalget skal levere et førsteutkast til SAIHs landsråd og styre i januar 2021, og et endelig utkast til SAIHs styre i mars.

Utvalg for ny strategi for utviklingssamarbeid

SAIHs gjeldene strategi for utviklingssamarbeid utgår i 2021, og ny strategi skal derfor legges frem til behandling på årsmøtet i april 2021. I arbeidet med ny strategi vil utvalget sette seg inn i evalueringer av SAIHs programarbeid og hente innspill fra sekretariat, organisasjonen, partnerorganisasjoner og andre relevante aktører. Utvalget skal definere målsettingene i SAIHs utviklingsarbeid, og den ferdige strategien vil også ligge til grunn for SAIHs tilskuddssøknader for midler til utviklingssamarbeidet. Her kan du lese gjeldene strategi.

Til dette utvalget anbefales det enten å ha lang fartstid i SAIH eller å ha omfattende erfaring med utviklingssamarbeid. Utvalgsmedlemmene må påregne ett til to møter i måneden, samt noe arbeid mellom møtene. Utvalget skal levere et førsteutkast til SAIHs landsråd og styre i januar 2021, og et endelig utkast til SAIHs styre i mars.

Utvalg for revidering av lokallagshåndbok

SAIHs lokallagshåndbok var tidligere en viktig ressurs, men er ikke revidert på flere år og brukes i liten grad. Lokallagshåndboka inneholder en oversikt over formålet med et lokallag, dets aktiviteter og retningslinjer for planlegging, ledelse, publisitet, økonomi og varsling. Det bør også være et verktøy for å etablere nye lokallag.

Ved å revidere den nåværende håndboka utføres to ekstra oppgaver. Først, en kartlegging av den aktuelle tilstanden til lokallag for å identifisere styrker og svakheter i hver av dem og de forskjellige formene de er organisert i. Med denne informasjonen vil den aktuelle lokallagshåndboken bli revidert og tilpasset den organisatoriske virkeligheten i SAIH i dag. For det andre, sammen med håndboka, vil det bli laget en anbefaling for organisasjonsforbedring i lokallag som et endelig resultat av hele prosessen.

Målet med dette utvalget er å styrke SAIH-aktivismen i Norge og definere en tydeligere organisasjonskultur og struktur for lokallagene. Dette kan føre til bedre integrering mellom SAIH sentralt og lokallagene, og en økning i studentdeltakelse ved norske universiteter. Det er ingen krav for å delta i gruppen, men erfaring med organisasjonsarbeid er et pluss.

Utvalg for politisk kampanje 2020-2021

SAIHs politiske kampanje lanseres i mars 2021, og utvalget skal mellom oktober og mars utvikle et kreativt konsept i samarbeid med et kreativt byrå, samt foreslå politiske målsetninger for kampanjen som vedtas av SAIHs styre. Utvalget vil møtes rundt 2-3 ganger i måneden ganger i måneden, og hver uke i den siste tiden før kampanjen. I tillegg vil det forventes at den enkelte kan påta seg arbeidsoppgaver mellom møtene. Antall møter og hvor mye arbeid det vil bli mellom møtene vil variere gjennom året. Det er en fordel om du har tidligere erfaring med kampanjearbeid eller politisk påvirkningsarbeid. Også de som har et stort engasjement for akademisk frihet og internasjonal studentsolidaritet og/eller har en faglig bakgrunn innen temaet menneskerettigheter/studenters rettigheter. Dersom du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med politisk rådgiver Stian Antonsen på stian.antonsen@saih.no

Hvordan søke?

For å søke skriver du et kort motivasjonsbrev (helst en halv A4-side, maks en hel) med informasjon om deg selv, dine erfaringer, hva du kan tilføre arbeidet og eventuelle tanker og ideer for prosessen du vil være del av. Det er mulig å søke seg til flere av utvalgene, og om man selv har tid er det ingen hinder mot å sitte i flere enn ett også. Merk at utvalgene har forskjellige tidsrom de arbeider i, og forskjellig arbeidsform.

Motivasjonsbrevet sendes til leder@saih.no innen utgangen av tirsdag 15. September.

Søkere vil få svar på om de er innstilt innen 17. September, og endelig svar 24. September etter styrebehandling. Oppstart for utvalgene er første uken i oktober.

Flere saker:

Students at Risk videreføres

Students at Risk videreføres

Regjeringen har vedtatt å videreføre Students at Risk. - Dette er en viktig seier for modige studentaktivister verden over, som trenger denne ordningen mer enn noen gang, sier SAIH-leder Sunniva Folgen Høiskar.

«Fuck the military coup»

«Fuck the military coup»

«You are messing with the wrong generation” står det på flere av plakatene i de enorme protestene som pågår over hele Myanmar etter militærkuppet. Men ingen er udødelig.