Students at Risk videreføres

Students at Risk videreføres

Regjeringen har vedtatt å videreføre Students at Risk. - Dette er en viktig seier for modige studentaktivister verden over, som trenger denne ordningen mer enn noen gang, sier SAIH-leder Sunniva Folgen Høiskar.

SAIH-leder, Sunniva Folgen Høiskar er svært fornøyd med at ordningen videreføres, og at opposisjonen er tydelig på at de mener ordningen må bli permanent.

- Studentaktivister gjør en uvurderlig innsats som menneskerettighetsforsvarere og fortjener at den innsatsen legges merke til. Med dette sier vi tydelig at de ikke er alene og at noen er villige til å beskytte dem, sier Høiskar.

Samtidig understreker hun behovet for mer forutsigbarhet for å kunne videreutvikle og styrke ordningen:

- Den viktigste mangelen i ordningen så langt, har vært forutsigbarhet. Det er derfor vi i SAIH har kjempet for at ordningen skal bli permanent. Jeg forventer at når regjeringen nå viderefører ordningen, så vil de sikre den forutsigbarheten, sier Høiskar.

Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om mobilitet og internasjonalisering for studenter forrige uke, fremmet Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet forslag om å gjøre Students at Risk-ordningen permanent. Forslaget ble stemt ned av regjeringspartiene. Høyres stortingsrepresentant Marianne Synnes Emblemvåg sier til Khrono at det kom «av den enkle grunn at programmet allerede i oktober ble vedtatt videreført av utenriksministeren, med fortsatt årlige opptak.»

Detaljene rundt hva videreføringen innebærer er foreløpig ikke kjent.

Students at Risk er en ordning som gir studenter som har blitt utvist, forfulgt eller fengslet i hjemlandet grunnet sitt politiske engasjement, mulighet til å studere i Norge. Ordningen ble initiert av SAIH og Norsk Studentorganisasjon i 2012, og så langt har 52 studentaktivister kommet til Norge.

Flere saker:

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Gjennom historien har modige mennesker tatt kampen for å redusere ulikheter i samfunnet, demokratisere land, forsvare miljøet og bekjempe undertrykkelse. Studenter har alltid gått i front, til tross for at de ofte blir utsatt for angrep av myndighetene.

Ny rapport: Students by day, rebels by night?

Ny rapport: Students by day, rebels by night?

Tittelen på rapporten viser til et sitat fra filippinske studentaktivister, som forteller om hvordan myndighetene i landet forsøker å fremstille studentene som fiender og dermed frata legitimiteten til aktivistene.