Vil du være med å forme fremtidens SAIH?

Vil du være med å forme fremtidens SAIH?

Nå søker vi utvalgsmedlemmer!

“Students Rights Festival” 2021: Fake news

Students Rights Festival er arbeidstittelen på høstkampanjen som i år har fått temaet Fake news. I slutten av oktober i år skal vi gjennomføre en kreativ kampanje og en rekke arrangementer relatert til dette temaet. Planleggingen har startet, men utvalget vil likevel spille en avgjørende rolle i å forme både selve kampanjen og arrangementsprofilen.

Vi søker særlig deg som har et hjerte for samarbeid med andre aktører og organisasjoner, og som liker å planlegge arrangementer. Det er en fordel om du relaterer til temaet Fake news og gjør deg noen tanker om hvordan SAIH bør gripe det an.

Det legges opp til ukentlige møter i månedene frem mot kampanjestart, og noe arbeid mellom møtene må påregnes. Vi ønsker også at du bidrar til en evaluering i ettertid, og i den forbindelse deltar på ett møte. Nøl ikke med å ta kontakt med nestleder Selma Bratberg (selma.bratberg@saih.no) eller kommunikasjonssjef Hilde Sofie Pettersen (hilde.pettersen@saih.no) om du har spørsmål.

Politisk kampanje 2022: Det digitale skillet

SAIHs politiske kampanje lanseres i mars 2022, og utvalget skal fra august til og mars utvikle et kreativt konsept i samarbeid med et kreativt byrå, samt foreslå politiske målsetninger for kampanjen som vedtas av SAIHs styre. “Det digitale skillet” er vedtatt som tema for kampanjen.

Utvalget vil møtes rundt 2-3 ganger i måneden, og hver uke i den siste tiden før kampanjen. I tillegg vil det forventes at den enkelte kan påta seg arbeidsoppgaver mellom møtene.

Det er en fordel om du har tidligere erfaring med kampanjearbeid eller politisk påvirkningsarbeid. Også de som har et stort engasjement for akademisk frihet og internasjonal studentsolidaritet og/eller har en faglig bakgrunn som kan relateres til kampanjetemaet Det digitale skillet. Dersom du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med politisk rådgiver Stian Antonsen (stian.antonsen@saih.no).

Utvalg for revidering av Landsråd

Landsrådet er et rådgivende organ til styret i SAIH som skal sikre demokratisk og bred deltakelse og påvirkning i pågående prosesser i organisasjonen. I dag består det av 7 lokallagsrepresentanter, 2 representanter for høyeste studentorgan, 2 representanter for landsomfattende studentorganisasjon, 1 representant for akademikerorganisasjon og 1 fri representant. Landsrådet kan i dag imidlertid fremstå som en lokallagsplattform med liten relevans for øvrige medlemmer og det er også en utfordring at noen representanter ikke representerer sin medlemsorganisasjon gjennom hele landsrådsperioden.

Gjennom en revidering av landsrådet ønsker vi å kartlegge hvordan de ulike representantene anser sin rolle og landsrådets funksjon. På bakgrunn av dette ønsker vi også at utvalget foreslår endringer til SAIHs vedtekter med tanke på sammensetning og gjennomføring av landsrådene for å sikre en best mulig effekt og relevans for de ulike medlemmene. Målet med utvalget er å videreutvikle og styrke SAIHs landsråd som rådgivende organ og legge til rette for at landsrådet bidrar til strategiske beslutninger.

Du trenger ingen spesifikke kvalifikasjoner for å delta i utvalget, men erfaring med organisasjonsarbeid er et pluss. Det er også en fordel om du sitter eller har sittet i SAIHs landsråd eller liknende posisjon i en annen organisasjon. Utvalgsmedlemmene må påberegne et til to møter i måneden, samt noe arbeid mellom møtene. Ikke nøl med å ta kontakt med nestleder Selma Bratberg (selma.bratberg@saih.no) dersom du lurer på noe.

Utvalg for lokallagsutvikling

SAIH har 11 lokallag rundt om på studiesteder i Norge og disse utgjør en viktig grunnpilar i SAIHs arbeid. Det siste året har et utvalg jobbet for å kartlegge tilstanden i lokallagene for å avdekke styrker og svakheter i måten de er organisert og drevet på. Utvalget leverte en ny lokallagshandbok og en organisasjonskartlegging av lokallagene. Basert på den kartlegging vedtok styret i juni et anbefalingspapir med handlingspunkter for å forbedre vår aktivisme i Norge.

Dette året ønsker vi å videreføre arbeidet ved å følge opp disse anbefalingene. Målet med utvalget er å videreutvikle lokallagene og skape enda mer engasjement lokalt gjennom å tydeliggjøre rutiner og strukturer. Dette er et behov vi ser spesielt sterkt etter Covid-19 og medfølgende smitteverntiltak, som har påvirket frivillig- og studentorganisasjoner i hele landet.

Du trenger ingen spesifikke kvalifikasjoner for å delta i utvalget, men erfaring med organisasjonsarbeid eller deltakelse i lokallagene er et pluss. Utvalgsmedlemmene må påberegne et til to møter i måneden, samt noe arbeid mellom møtene. Dersom du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med leder Hector Ulloa (hector.ulloa@saih.no).

SLIK SØKER DU

For å søke skriver du et kort motivasjonsbrev (helst en halv A4-side, maks en hel) med informasjon om deg selv, dine erfaringer, hva du kan tilføre arbeidet og eventuelle tanker og ideer for prosessen du vil være del av.

Det er mulig å søke seg til - og bli med i flere utvalg. Merk at utvalgene har forskjellige tidsrom de arbeider i, og forskjellig arbeidsform.

Motivasjonsbrevet sendes til leder@saih.no. innen utgangen av mandag 23. August.

Flere saker: