HØSTSAMLING 2021

HØSTSAMLING 2021

24.-26. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling. Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro. Frist for påmelding er 19. sep.

*English below

SAIHs Høstsamling 2021 finner sted på Strandheim Leirsted utenfor Oslo. Samlingen er åpen for SAIHs lokallagsaktivister, studentdemokratier og øvrige medlemmer av SAIH.

Her kan du vente deg en god blanding av faglige innledninger, kreativ utvikling og sosialt samvær. På samlingen får du muligheten til å bli kjent med engasjerte aktivister og medlemmer fra hele landet.

DELTAGELSE

På grunn av korona-situasjonen må vi begrense antall deltagere til årets høstsamling. SAIHs lokallag inviteres derfor til å registrere opptil 5 deltagere hver (avklares internt før påmelding). Dersom flere ønsker å delta, ta kontakt med oss på epost: nestleder@saih.no, så får dere beskjed straks påmeldingsfristen har gått ut om det er ledige plasser.

Folk som har vært på reise utenfor Norge inntil 10 dager før samlingen finner sted, kan ikke delta på samlingen. Folk som er i karantene eller har symptomer kan heller ikke delta. Mer informasjon om smitteverntiltak blir delt i forkant av samlingen.

SAIH dekker utgifter knyttet til overnatting og mat for lokallagsaktivister, mens reiseutgifter dekkes av det aktuelle lokallaget. Øvrige deltagere betaler 500 kroner p.p. for å delta. Dette inkluderer alle utgifter knyttet til mat og overnatting, eksklusive reiseutgifter.

Praktisk informasjon om reise, program og smittevern vil bli sendt de som er påmeldt. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss per epost: nestleder@saih.no.

Fyll ut påmeldingsskjema nederst på siden. meldingsfrist: søndag 19. september.

FALL GATHERING 2021

Welcome to the SAIH fall gathering, September 24-26. The gathering is open for SAIH`s local chapter activists, student democracies and other members of SAIH. Tha gathering will take place at Strandheim Leirsted, outside of Oslo.

The weekend will be a good mix of presentations, creative development and fun. At the Fall Gathering you get the chance to meet engaged activists and members from the whole country.

PARTICIPATION

Due to the corona situation, we must limit the number of participants. Our local chapters are therefore invited to register no more than 5 participants each (clarified internally before registration). If more people want to join – contact us by email: nestleder@saih.no.

People who have been traveling outside Norway within the last 10 days before the gathering, cannot participate. People who are in quarantine or have symptoms, are also not allowed to participate. More information about measures for infection control will be shared with participants before the gathering.

SAIH covers expenses related to food and accommodation for local chapter activists, while travel expenses is covered by the local chapter. Other participants pay 500 kroner to participate. This includes all expenses related to food and accommodation, excluding travel expenses.

Further information regarding travel, program and infection control, will be sent to those who have registered. If you have any questions, contact us by email: nestleder@saih.no

Sign up deadline: Sunday September 19th

påmelding / sign up

Which days would you like to participate
Which meals would you like?
Do you have any food allergies, preferences, etc
Do you understand Norwegian
I agree that my photo taken by SAIH's photographer(s) may be used freely by SAIH online as part of the organization's information activities
SAIH’s Fall Gathering shall be a safe place for all participants. Take care of each other and make sure you are inclusive and treat fellow participants with respect. We have zero tolerance for harassment and discrimination. If you experience serious conditions or behavior that violate our guidelines, we encourage you to report. In this way we can combat discrimination, harassment, unacceptable behavior and defaults. Do you want to read about SAIH's whistleblowing routines (unfortunately yet only in Norwegian), you can find more information here.

SAIH's privacy notice can be found here.


Flere saker: