SAIHs innspill til regjeringserklæring 2021

SAIHs innspill til regjeringserklæring 2021

Frittenkende studenter og akademikere kjemper i frontlinjen som forsvarere av demokrati og menneskerettigheter. De er en trussel for autoritære krefter, og de angripes. Norge kan spille en viktig rolle i å gi dem beskyttelse og bedre rammebetingelser.

Beskytt studentaktivister og akademikere

Angrep på høyere utdanning og innskrenking av akademisk frihet er et økende problem. Høyere utdanningsinstitusjoner er viktige arenaer for kritisk tenkning og debatt, og høyere utdanning har derfor i seg selv en demokratisk funksjon i samfunnet. Dette må også sees i sammenheng med en global utvikling hvor handlingsrommet for sivilt samfunn stadig innskrenkes. Beskyttelse av og støtte til studenter og akademikere må prioriteres i arbeidet for å stabilisere stater og bekjempe ekstremisme. Norge har som første land i verden innført en beskyttelsesmekanisme for studenter som er truet på grunn av sin aktivisme. SAIH krever at:

  • Students at Risk-ordningen blir permanent, og Norge fremmer ordningen i relevante internasjonale fora.

Styrk høyere utdanning globalt

For å nå bærekraftsmålene trengs en kraftsatsing på høyere utdanning og forskning. God høyere utdanning er en verdi i seg selv og en menneskerettighet. Høyere utdanning er viktig for å bygge aktive borgere og fremme demokrati. Høyere utdanning er en forutsetning for godt utdannede lærere i grunnskolen, kvalifisert personell i helsevesenet og skattejurister som sikrer finansiering av en robust utdanningssektor. Høye skolepenger og dårlige stipendordninger fører til at forskjellene øker og svekker retten til utdanning. Kommersielle aktører innen utdanningssektoren svekker satsingen på den offentlige skolen og bidrar til økte forskjeller. SAIH krever derfor at:

  • Regjeringen øker utdanningsbistanden til høyere utdanning og forskning
  • Regjeringen faser ut kommersielle aktører fra norsk bistand

Forsvar kjønnsforskning og seksualundervisning

De siste årene har kvinner og skeives rettigheter har fått et tilbakeslag i mange land. I mange utviklingsland gjennomfører langt færre kvinner enn menn høyere utdanning, og mange kvinner opplever også å bli utsatt for seksuell trakassering og vold i studietiden. Retten til kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter er også under press. SAIH krever at:

  • Regjeringen styrker sivilsamfunnsorganisasjoner og forskningsmiljøer som jobber for likestilling og seksuelle og reproduktive rettigheter.

Flere saker:

Vi søker foredragsholdere

Vi søker foredragsholdere

I perioden 16. -27. oktober skal SAIH og Operasjon Dagsverk holde hundrevis av foredrag over hele landet. Har du lyst til å bidra?

HØSTSAMLING 2023

HØSTSAMLING 2023

22.-24. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling! Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro. Frist for påmelding er søndag 10. september.