Væpna konflikt og angrep på ytringsfrihet truer forskere og studenter globalt

Væpna konflikt og angrep på ytringsfrihet truer forskere og studenter globalt

Ny rapport fra Scholars at Risk dokumenterer 391 angrep på studenters og akademikeres rettigheter det siste året.

- Det er et grimt bilde som tegnes i årets Free to Think-rapport. De mange angrepene mot høyere utdanning er også angrep på deg og meg, fordi de frarøver samfunnene våre kunnskap og løsninger på problemer som påvirker oss alle, sier Hector Ulloa, leder i SAIH.

Hector

Hector Ulloa, leder i SAIH.

I rapporten analyseres angrep som fant sted mellom 1. september 2021 og 31. august 2022. Den understreker også at man må anta store mørketall. Scholars at Risk, som er et globalt nettverk for beskyttelse av akademisk frihet, har det siste året fått rekordmange henvendelser fra forskere og studenter i behov av beskyttelse.

- Dette kjenner vi oss dessverre igjen i. Det samme så vi i årets prosess for å nominere til det norske beskyttelsesprogrammet for studentaktivister, Students at Risk, sier Ulloa.

Studenter som hever stemmen særlig utsatt

I tillegg til angrep knytta til væpna konflikt, som i Ukraina, Afghanistan, Myanmar og Etiopia, peker Free to Think-rapporten også på voldelige angrep mot høyere utdanning i form av terror-angrep eller trusler om væpna angrep, med Nigeria, Pakistan og USA som eksempler.

Men det er angrep mot studenters ytringsfrihet som peker seg særlig ut – de utgjør 41 % av tilfellene som analyseres i rapporten.

- Studenter er ofte blant de som er først ute å heve stemmen når samfunn går i feil retning. Vi har sett det i alt fra borgerrettighetskamp i USA og anti-apartheid-kampen i Sør-Afrika til dagens protester i Russland, Iran og Zimbabwe. Studentaktivister er særlig utsatt i en verden hvor autoritære krefter er i fremmarsj, sier Ulloa.

- Denne utviklingen viser hvor viktig det er å beskytte studentaktivister, forskere og akademisk frihet. Stater må være tydelige i beskyttelse av akademisk frihet og fordømmelse av angrep. Og akademikere og studenter må stå tydelig opp i solidaritet. Angrepene må ikke bli normalen – de må stoppe, sier Ulloa.

Ifølge V-Dem Institute bor 70% av verdens befolkning nå i autokratier – mange av dem diktaturer.

Hele rapporten fra Scholars at Risk kan leses her. SAIH ga i 2021 ut en rapport som pekte på hvordan autoritære ledere kriminaliserer studenters engasjement i et forsøk på å stilne protest.

I kampanjen The D**ktators setter SAIH søkelys på autoritær utvikling, blant annet ved å dele ut gratis kondomer med bilde av Putin og andre diktatorer på, med slagordet: Protecting students against d**ktators and other diseases.

Flere saker:

Aktivisme under angrep

Aktivisme under angrep

Myndigheter tar stadig mer kreative verktøy i bruk for å stilne kritiske stemmer, viser ny rapport om studentaktivisme.