Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

29.-30. april ble SAIHs årsmøte arrangert, og nærmere 60 delegater, observatører, medlemmer og gjester var samlet på OsloMet.

Etter to år med digitale løsninger var arrangører og deltakere glade for å endelig kunne samles til fysisk årsmøte igjen! Mange av lokallagene har brukt året på å bygge seg opp etter pandemien, og har gjennomført to kampanjer, og tenkt nytt for å samle sine aktivister på sine campuser.

På årsmøtet ble Hector Ulloa, Martine Billing og Selma Bratberg gjenvalg som leder og nestledere.

I tillegg til valg av arbeidsutvalget var det mange spennende saker på dagsorden. Det ble blant annet vedtatt omstrukturering av SAIHs landsråd og innføring av en frivillig medlemsavgift i SAIH. På handlingsplanen ble det lagt til at SAIH skal jobbe for bedre kommunikasjon med medlemmer, økt inntak av StAR-studenter på universitetene og lage en konkret plan for å redusere organisasjonens klimaavtrykk.

Her kan du lese sakspapirene til årsmøte.

Det var mange engasjerende debatter rundt tema som inkludering, mer bruk av engelsk i kampanjer og sakspapirer, og hvordan studentdemokratier og andre medlemmers nå vil få en større rolle i organisasjonen.

Tema for neste års politiske kampanje er bestandig en engasjerende sak på årsmøte. I 2023 vil tema være «Akademikere og studenter som demokratiforkjempere, og beskyttelsesmekanismer for disse studentene», etter flere innspill om hvilke utfordringer sivilsamfunnet og studenter møter når de organiserer seg.

I vår har vi også hatt en solidaritetskampanje for studenter påvirket av krigen i Ukraina, som ble markert på årsmøtet. Les mer om kampanjen her.

Ukraina Alvorlig

Flere saker:

SAIH søker nye utvalgsmedlemmer!

SAIH søker nye utvalgsmedlemmer!

Er du student med et brennende engasjement for utdanning og internasjonal solidaritet? Nå kan du være med å forme fremtidens SAIH! Søknadsfrist 24. august.

SAIH på Arendalsuka

SAIH på Arendalsuka

Det er igjen klart for Arendalsuka, Norges viktigste og største politiske møteplass. SAIH er selvfølgelig til stede!