SAIH søker nye utvalgsmedlemmer!

SAIH søker nye utvalgsmedlemmer!

Er du student med et brennende engasjement for utdanning og internasjonal solidaritet? Nå kan du være med å forme fremtidens SAIH! Søknadsfrist 24. august.

Politisk kampanje

Hvert år lanserer SAIH en politisk kampanje, der målet er å løfte et politisk tema for å bedre studenters rettigheter eller akademisk frihet. I år har årsmøtet 2022 vedtatt temaet «Akademikere og studenter som demokratiforkjempere og utvikling av beskyttelsesmekanismer for disse studentene»

SAIHs politiske kampanje lanseres i mars 2023, og utvalget skal fra august til og mars utvikle et kreativt konsept i samarbeid med et kreativt byrå, samt foreslå politiske målsettinger for kampanjen som vedtas av SAIHs styre.

Utvalget møtes rundt 2-3 ganger i måneden, og hver uke i den siste tiden før kampanjen. I tillegg forventes det at du kan ta på deg arbeidsoppgaver mellom møtene.

Vi søker deg som er kreativ og engasjert. Det er en fordel, men ikke et krav, med erfaring med kampanjearbeid eller politisk påvirkningsarbeid. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med politisk rådgiver Stian Antonsen (stian.antonsen@saih.no).

Prinsipprogram

SAIH reviderer grunndokumentene jevnlig, slik at de alltid er oppdaterte og reflekterer vårt arbeid. Årsmøtet 2023 skal vedta prinsipp-program for perioden 2023-2028. Prinsipp-programmet definerer SAIHs ideologiske grunnlag, og er veiledende i alt arbeidet SAIH gjør.

Utvalget skal komme med forslag til nytt prinsipp-program som skal innstilles av styret før årsmøtet 2023. Utvalget skal levere et førsteutkast til SAIHs landsråd og styre i januar 2023, og et endelig utkast til SAIHs styre i mars.

Vi søker deg som kjenner SAIH godt, har god erfaring med organisasjonsarbeid. Utvalget må regne med ett til to møter i måneden, samt noe arbeid mellom møtene.

Strategi for organisasjonsutvikling

SAIHs strategi for organisasjonsutvikling utgår i 2023, og ny strategi skal legges frem til behandling på årsmøtet i april 2023. I arbeidet med ny strategi vil utvalget sette seg inn i evalueringer av SAIHs organisasjonsarbeid og hente innspill fra sekretariat, organisasjonen og andre relevante aktører. Utvalget skal definere målsettingene i SAIHs organisasjonsutvikling, og den ferdige strategien vil også ligge til grunn for SAIHs videre arbeid med medlemsorganisasjoner, og god organisasjonskultur.

Vi søker deg som enten har lang fartstid i SAIH eller har omfattende erfaring med organisasjonsarbeid. Utvalgsmedlemmene må påregne ett til to møter i måneden, samt noe arbeid mellom møtene. Utvalget skal levere et førsteutkast til SAIHs landsråd og styre i januar 2023, og et endelig utkast til SAIHs styre i mars.

Utvalg for lokallagsutvikling

SAIH har 10 lokallag rundt om på studiesteder i Norge og disse utgjør en viktig grunnpilar i SAIHs arbeid. De siste to årene har et utvalg jobbet for å kartlegge lokallagene for å avdekke styrker og svakheter i måten de er organisert og drevet på, og utarbeidet en plan for å forbedre vårt arbeid i og med lokallagene.

Dette året skal vi videreføre arbeidet ved å følge opp disse anbefalingene, fortsette arbeidet som er påbegynt, og utføre vedtekts-workshop i samarbeid med IK. Målet med utvalget er å styrke og videreutvikle lokallagene for å skape enda mer engasjement lokalt. Dette er et behov vi ser spesielt sterkt etter Covid-19 og medfølgende smitteverntiltak, som har påvirket frivillig- og studentorganisasjoner i hele landet.

For å delta i dette utvalget bør du være kjent med SAIH som organisasjon og ha erfaring fra et lokallagsstyre, Landsråd, IK, AU eller andre sentrale ledd i organisasjonen. Det er en fordel om du befinner deg i Oslo-regionen, men ikke et krav. Utvalgsmedlemmene må påberegne et til to møter i måneden, samt noe arbeid mellom møtene.

Hvordan søke?

Utvalgene er åpne for alle, og representanter fra SAIHs medlemsorganisasjoner (inkludert lokallag) oppfordres spesielt til å søke. Det vil for alle utvalgene legges opp til mulighet for digital deltakelse.

For å søke skriver du et kort motivasjonsbrev (1/2-1 A4-side) med informasjon om deg selv, dine erfaringer, hva du kan tilføre arbeidet og eventuelle tanker og ideer for prosessen du vil være del av. Motivasjonsbrevet sendes til leder@saih.no senest onsdag 24. august.

Flere saker: