Våpenhvile nå! Stopp drapene på sivile!

Våpenhvile nå! Stopp drapene på sivile!

SAIH fordømmer alle drap på sivile og krever at folkeretten respekteres av alle parter. Videre krever vi våpenhvile for å stanse massakren av sivile i Palestina. Det er helt nødvendig med full humanitær tilgang for å forsyne den okkuperte befolkningen med det de trenger. Vi fordømmer Israels blokade av Gaza og den pågående bombingen. Syv av FNs spesialrapportører er bekymret for et gryende folkemord, det internasjonale samfunn må ta affære.

SAIH jobber ikke i Palestina, men to av våre kollegaer skulle møtt med høyere utdannings-aktører i Palestina denne uka for å utforske mulighetene for samarbeid. Reisen måtte utsettes på grunn av den nåværende situasjonen, men SAIHs ambisjon om å starte partnerskap i Palestina består.

Den nåværende krisen eskalerte kraftig med Hamas-angrepene den 7. oktober, men den startet ikke der. Det trengs langsiktige løsninger for å avslutte flere tiår med systematisk ekskludering og nektelse av rettigheter. Israels Apartheid-politikk må opphøre. I mellomtiden bør folk i andre land være frie til å protestere i solidaritet, kreve at overgriperne stilles til ansvar og at volden tar slutt.

Vi er mange som føler oss maktesløse i denne situasjonen. Men vi kan alle gjøre noe. Gi penger til organisasjoner som jobber for humanitær hjelp til befolkningen i Gaza, signere opprop og delta i markeringer for fred og rettferdighet.

Flere saker:

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

For noen uker siden ble jeg kontaktet av en sentral kilde i Myanmar som fortalte at europeiske diplomater (inkludert norske) har vurdert å støtte militærets planer om nyvalg for å stabilisere landet. Min informant var sjokkert over denne viljen til å legitimere regimet, selv om det unektelig er i tråd med den realpolitiske pragmatismen som har preget responsen etter kuppet i 2021.