Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

28.-29. april ble SAIHs årsmøte arrangert, og over 60 delegater, observatører, medlemmer og gjester var samlet på Bruket i Oslo.

På årsmøtet ble Selma Bratberg, Anora Rusten and Henriette Reierson Johnstone valgt som leder og nestledere. Det var rekordmange som stilte til valg dette året. Hele åtte kandidater stilte til de to nestledervervene.

Temaet som skapte mest engasjement og debatt dette året var skolepenger. I tillegg til en ny resolusjon vedtok Årsmøtet «Effekten av skolepenger i høyere utdanning» som tema for politisk kampanje 2024.

Dette er en tematikk som er relevant både i Norge, med den foreslåtte innføringen av skolepenger for studenter utenfor EØS/Sveits/EU, men også internasjonalt, hvor utdanning kommersialiseres og offentlig finansiering av utdanning kuttes samtidig som at dette har blitt en aktuell tematikk i internasjonale fora.

Untitled Design 51

Årsmøtet vedtok endringer i SAIHs vedtekter for å sikre Årsmøte en mer strategisk rolle.

Fra 2024 skal Årsmøte vedta overordnede politiske prioriteringer for det kommende året, fremfor et konkret tema for den politiske kampanjen. Utvalget som har jobbet med revidering av SAIHs politiske arbeid, skal fortsette arbeidet i 2023-2024 med særlig fokus på å finne nye løsninger for inkludering av SAIHs medlemsorganisasjoner i vårt politiske arbeid.

I handlingsplanen for den neste perioden er det vedtatt følgende tre prioriteringer:

  • Vi har flyttet makt fra SAIH til partnere
  • Høyere utdanningsinstitusjoner er engasjerte medlemmer i SAIH
  • Vi har økt beskyttelsen for studentaktivisme

Her kan du lese sakspapirene til årsmøte.

Flere saker:

Vi søker foredragsholdere

Vi søker foredragsholdere

I perioden 16. -27. oktober skal SAIH og Operasjon Dagsverk holde hundrevis av foredrag over hele landet. Har du lyst til å bidra?

HØSTSAMLING 2023

HØSTSAMLING 2023

22.-24. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling! Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro. Frist for påmelding er søndag 10. september.