Nytt håp: Stopp innføringen av skolepenger for internasjonale studenter

Nytt håp: Stopp innføringen av skolepenger for internasjonale studenter

Det virket lenge som at kampen mot innføring av skolepenger var tapt. Kan det være at et massivt press fra studenter, akademikere og et bredt sivilsamfunn fører til at regjeringen nå snur?

- Vi har jobbet lenge for å stoppe innføringen av skolepenger for internasjonale studenter. At behandlingen av dette forslaget er utsatt ser vi på som positivt, og vi håper at regjeringen og SV vil lytte til de massive protestene mot forslaget, sier leder i SAIH, Hector Ulloa.

I budsjettet for 2023 ble det vedtatt innføring av skolepenger for internasjonale studenter. Dette medførte massive protester fra studenter, universiteter og høyskoler og en rekke organisasjoner som NTL, Forskerforbundet, ANSA, UNIO osv.

Alle de 93 høringsinnspillene som kom i forbindelse med forslaget var negative til innføring av skolepenger.

Allerede i februar gikk SV og KrF ut og ba om en snuoperasjon i Khrono og det samme gjorde Industri Energi sammen med SV, Venstre og MDG i Klassekampen 15.mai. Denne uken kastet også Rødt seg inn i kampen mot skolepenger, gjennom følgende oppslag i VG.

- Innføringen av skolepenger har ingen demokratisk forankring. Hurdalsplattformen er mot, regjeringspartiene og SV er mot og alle de innsendte høringsforslagene er mot. Det er i krevende økonomiske tider at vi nettopp må hegne om gratisprinsippet og retten til utdanning, sier Ulloa.

Forslaget om innføringen av skolepenger skulle blitt behandlet 16.mai, men er nå utsatt til 6.juni. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår i disse dager.

Vi håper at regjeringen vil lytte til de mange protestene mot forslaget.

Vil du bidra? Følg SAIH på facebook og twitter og del vårt innhold med #stoppskolepenger.

Det er også blitt opprettet en underskriftskampanje mot innføring av skolepenger som vi også stiller oss bak. Over 6000 har signert, vi håper du vil gjøre det samme.

Flere saker:

Vi søker foredragsholdere

Vi søker foredragsholdere

I perioden 16. -27. oktober skal SAIH og Operasjon Dagsverk holde hundrevis av foredrag over hele landet. Har du lyst til å bidra?

HØSTSAMLING 2023

HØSTSAMLING 2023

22.-24. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling! Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro. Frist for påmelding er søndag 10. september.