SAIH SØKER NYE UTVALGSMEDLEMMER

SAIH SØKER NYE UTVALGSMEDLEMMER

Er du student med et brennende engasjement for utdanning og internasjonal solidaritet? Nå kan du være med å forme fremtidens SAIH. Søknadsfrist 23 august.

POLITISK KAMPANJE

Er du opptatt av retten til gratis høyere utdanning? I flere og flere land blir skolepenger innført, og i de landene som har skolepenger ser vi at prisen blir dyrere og dyrere. I Norge er det nå også innført skolepenger for internasjonale studenter utenfor EØS/Sveits.

Kampanjen på denne tematikken skal lanseres mars 2024, og utvalget skal fra august til og mars utvikle et kreativt konsept i samarbeid med et kreativt byrå, samt foreslå politiske målsettinger for kampanjen som vedtas av SAIHs styre.

Utvalget møtes rundt 2-3 ganger i måneden, og hver uke i den siste tiden før kampanjen. I tillegg forventes det at du kan ta på deg arbeidsoppgaver mellom møtene.

Vi søker deg som er kreativ og engasjert. Det er en fordel, men ikke et krav, med erfaring med kampanjearbeid eller politisk påvirkningsarbeid.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med politisk rådgiver Stian Antonsen (stian.antonsen@saih.no).

LOKALLAGSUTVIKLING

SAIH har 10 lokallag rundt om på studiesteder i Norge og disse utgjør en viktig grunnpilar i SAIHs arbeid. I 2020 gjennomførte vi en kartlegging av lokallagene i SAIH for å avdekke styrker og svakheter i måten de er organisert og drevet på. I ettertid har vi arbeidet for å følge opp anbefalingene for å styrke den lokale aktiviteten i SAIH. Dette arbeidet skal vi videreføre i år og vi søker derfor medlemmer til et utvalg for lokallagsutvikling.

Vi ønsker å benytte oss av kunnskapen du, som nåværende eller tidligere lokallagsaktivist, har fra ditt lokale engasjement til å styrke og videreutvikle grasrota i SAIH.

Gjennom arbeidet i utvalget vil du ha mulighet til å utvikle dine organisasjonsferdigheter, få større kjennskap til SAIH, og være med på å gjøre organisasjonen enda bedre.

For å delta i dette utvalget bør du være kjent med SAIH som organisasjon og ha erfaring fra et lokallagsstyre, Landsråd, IK, AU eller andre sentrale ledd i organisasjonen. Utvalget søker ellers folk med forskjellig organisasjonsbakgrunn, interesse og kompetanse. Det er en fordel om du befinner deg i Oslo-regionen, men ikke et krav. Utvalgsmedlemmene må påberegne et til to møter i måneden, samt noe arbeid mellom møtene.

HVORDAN SØKE?

Utvalgene er åpne for alle, og representanter fra SAIHs medlemsorganisasjoner (inkludert lokallag) oppfordres spesielt til å søke. Det vil for alle utvalgene legges opp til mulighet for digital deltakelse.

For å søke skriver du et kort motivasjonsbrev (1/2-1 A4-side) med informasjon om deg selv, dine erfaringer, hva du kan tilføre arbeidet og eventuelle tanker og ideer for prosessen du vil være del av.

Motivasjonsbrevet sendes til leder@saih.no. Søknadsfrist: onsdag 23. august.

Flere saker:

Vi søker foredragsholdere

Vi søker foredragsholdere

I perioden 16. -27. oktober skal SAIH og Operasjon Dagsverk holde hundrevis av foredrag over hele landet. Har du lyst til å bidra?

HØSTSAMLING 2023

HØSTSAMLING 2023

22.-24. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling! Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro. Frist for påmelding er søndag 10. september.