SAIH-Bergen

SAIH-Bergen

SAIH Bergen jobber med informasjonsarbeid og politisk påvirkning i Bergen.

Vi arrangerer ulike typer debatter og seminar, i tillegg til å jobbe sammen med studentrepresentanter fra de ulike universitetene og høyskolene i Bergen. Er du interessert i å lære mer om vårt arbeid, eller engasjere deg? Send oss en mail eller Facebook-melding!

Ta kontakt med oss

Send oss en epost til saih.bergen@gmail.com eller ta kontakt med oss direkte:

Leder, Sigbjøen Kahrs
Epost: shkahrs@gmail.com

Nestleder, Kristoffer Klepp Moe
Epost: kristoffermoe@gmail.com